KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

12. ročník OTVORENÝCH MAJSTROVSTIEV SSHRKA

SLOVENSKÁ SHITO RYU KARATE ASOCIÁCIA a KK TRIUMPH ŠURANY

usporiadali

12. ročník OTVORENÝCH MAJSTROVSTIEV SSHRKA

 

Výsledky turnaja:

http://www.sutazekarate.sk/sutaze_sutazvys.php?s=0&sutaz=12

 

Termín konania: 21.5. 2016 (Sobota)
Miesto konania: Športová hala pri ZŠ na Bernolákovej ulici č.35, ŠURANY
Program: registrácia pretekárov - 08.00 hod. začína kategóriou kata detí atď.
                  začiatok súťaže - 09.00 hod. kata detí, žiakov atď.
Podmienky: Majstrovstiev sa môže zúčastniť klub alebo individuálna osoba, ktorá je členom SZK za nasledovných podmienok: neregistrovaný klub, ktorý nemá uhradený ročný poplatok v SSHRKA bude musieť uhradiť registračný poplatok vo výške 50 €, ktorý sa rovná ročnému poplatku člena SSHRKA, týmto bude považovaný za pridruženého člena SSHRKA. Jednotlivci bez klubovej príslušnosti, ktorí sa budú chcieť zúčastniť majstrovstiev budú mať zvýšené štartovné o 5 € (ročný poplatok individuálneho člena SSHRKA je 15€ ). Pri registácii na súťaži sa vyžaduje platný preukaz SZK.

Štartovné:

kategórie do 13 rokov - za registrovaného a pridruž. člena klubu v SSHRKA 12€

kategórie nad13 rokov - za neregistrovaného nečlena v SSHRKA 17€
kategórie nad 13 rokov - za registrovaného a pridruž. člena klubu v SSHRKA 14€
kategórie nad 13 rokov - za neregistrovaného nečlena v SSHRKA 19€
pri dvojitom štarte kata aj kumite +6,-€ za jednotlivca

Registrácia: na www.sutazekarate.sk

 

Propozície