KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá Slovenska GOJU RYU KARATE

Majstrovstvá Slovenska GOJU RYU KARATE

 

Výsledky:

 

Poradie pretekárov

Celkové poradie klubov

 


 

Dátum podujatia: 11.6.2016 (sobota)
Miesto konania: MULTI HALA pri HORNBACHU v Košiciach
Usporiadateľ: VÚKABU, v spolupráci so SZK
Prezentácia: Zaslaním súpisky do daného termínu, alebo priamo na mieste od 9.00 - 9.45hod. pri stolíku ŠTK
Štartovné: 15.-€ za jednotlivca. (Družstvá neštartujú!). Možnosť štartu je len v jednej kategórii kata a kumite.
Ceny: V každej kategórii 1.-3. miesto medaila a diplom. Všetci prví aj poháre.
Informácie: Ostatné informácie sú uvedené v kompletných propozíciách.
Kontakt: Július Valenta - t.č. 0905753524
                 František Kretovič - t.č. 0905321899
                 Peter Bozogáň - t.č. 0907927132

Rozhodcovia: Nominuje predseda RK SZK Ing. Martin Beca

Propozície a súpisku nájdete na www.vukabu.sk !!!