KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Mimoriadna konferencia SZK

Mimoriadna konferencia SZK

 

Vážení priatelia - členovia SZK,

oznamujeme Vám týmto, že vzhľadom na povinnosti športových zväzov v zmysle nového Zákona o športe č. 440/2015 Z.z., prezident zväzu zvoláva Mimoriadnu konferenciu SZK na 25.06.2016 o 14:00. Miesto: Chata Slovenka - Moštenica 159, okr. Banská Bystrica. Pozvánka a materiály ku konferencii budú klubom - členom SZK - zasielané priebežne.

 

Daniel Líška

prezident SZK

 

Upozornenie: Dovoľujeme si Vás upozorniť - informovať, že z dôvodu konania bežeckých pretekov bude cesta medzi Lučatínom a Slovenskou Ľupčou (do Moštenice) v čase od 10:00 do 12:00 hod. uzatvorená! Chceme Vás preto požiadať, aby ste príjazd na Chatu Slovenka naplánovali po 12:00 hod., a teda po znovuotvorení príjazdovej cesty do Moštenice.

 

WKF statutes - ENG

WKF stanovy - SK

Zákon o športe