KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Upozornenie o používaní olympijskej symboliky

Vážení priatelia,

informujeme Vás o upozornení, ktoré sme obdržali zo Svetovej federácie karate (WKF) o používaní olympijskej symboliky:

 

Slovenský preklad:

 

Vážený pán prezident,

po začlenení Karate do programu Olympijských hier v Tokiu 2020, WKF požiadala Medzinárodný olympijský výbor o povolenie používania a inštrukcie pre používanie loga s Olympijskými kruhmi.

 

Aby sa predišlo zbytočným incidentom a nedorozumeniam, spomenuté logo by nemalo byť použité v žiadnych možných verziách, pokiaľ WKF nedostane od MOV oficiálnu odpoveď, ktorá Vám bude patričným spôsobom oznámená.

 

Ďakujem za Vašu pozornosť a spoluprácu.

(Francisco Alegrete (generálny manažér WKF)

 

Text v pôvodnom znení:

 

Dear President,
Once that the inclusion of Karate has been confirmed for the Tokyo 2020 Olympic Games, the WKF has requested the IOC for its authorization and guidelines to use the logo with the "Olympic rings".

 

In order to avoid any incidents, the said logo should not be used in any possible versions until a response is received by the IOC, which will be communicated accordingly.


Thanking your attention and cooperation.

(Francisco Alegrete (WKF General Manager)

 


 

Zároveň Vám ponúkame dokument WKF, v ktorom je 7 ideí olympijského karate: