KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Informácie k zmenám klubových stanov

V rámci úpravy stanov klubov odpovedáme na otázku, ako je to so zmenou názvov klubov:

 

- v zmysle zákona musí byť súčasťou názvu informácia, že ide o občianske združenie. Môže sa použiť skratka "o.z." na konci názvu, ktorá bude súčasťou názvu. Prijatím nových stanov sa teda zmení aj názov klubu. Z právneho hľadiska nejde o vznik novej právnickej osoby, ale o zmenu stanov a zároveň aj názvu už jestvujúcej právnickej osoby. Bude potrebné tieto skutočnosti oznámiť príslušným dotknutým osobám a organizáciám, ale nové IČO atď. by sa meniť nemalo, lebo ide o tú istú právnickú osobu, len s novým názvom, pričom ten starý zanikol, teda sa nebude používať.