KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Pohár SNP - Banská Bystrica 2016

POHÁR SNP V KARATE ´2016
31. ročník medzinárodného turnaja

Európsky turnaj univerzít v karate 22.ročník

Výsledky:

Výsledky turnaja nájdete na: http://www.sutazekarate.sk/sutaze_sutazvys.php?s=0&sutaz=22

 

 


 

 

Dátum: 16. október 2016 (nedeľa)

Miesto: BANSKÁ BYSTRICA - športová hala Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela, ul.Tajovského 40

Štartovné: 12 €
Registrácia: do 10.10.2016 len cez portál www.sutazekarate.sk
Registrácia v deň súťaže nebude možná !!!

Adresa organizátora: Karate klub ŠK Univerzita Mateja Bela (UMB), Tajovského 40 974 01 BANSKÁ BYSTRICA, Slovensko
www.sportklub.umb.sk
Informácie:
Dr. Peter Zbiňovsky 00421-907843516, E-mail: peter.zbinovsky77@gmail.com
Jozef Poliak  00421-905203347, E-mail: pojozo@gmail.com

 

Propozície turnaja