KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Hungarian Open 2016

Dňa 16.10.2016 sa v Maďarsku, v Budapešťi uskutočnil Hungarian Open Karate Cup 2016, ktorý bol nominačným turnajom pre širšiu reprezentáciu v kategóriách kadetov, juniorov  na Majstrovstvá Európy 2017 (Sofia, Bulharsko).

 

Výsledky našich reprezentantov

 

 

 

 

 

!!! ZMENA !!!

!!! PRE KATEGÓRIE 12 - 13 ročných je určená súťaž Pohár SNP v Banskej Bystrici, ktorá sa uskutoční v rovnakom termíne 16.10.2016. !!!

 

Organizačné informácie:

 

Odchod mikrobusu z Nitry cez Bratislavu do Budapešti:

16.10.2016 - NEDEĽA

- čakáme na vydanie časového programu od organizátora

- odchod Nitry - o 6.45 hod. - parkovisko pri veľkom kruhovom objazde na Štúrovej ul., vedľa predajne Jutex.

- odchod z BA - o 7.45 hod. - z Domu Športu (Junacka ul. 6 - vedľa Polusu)

Zoznam reprezentantov v mikrobuse:

Langová, Hlavačková, Šimun, Čanky, Štetina, Maroši, Spálová, Bogárová, Hajdu, Droppová, Vaňová, Jakubechová, Struhárová, Vaňušaniková, Droppa, Duška


Odchod mikrobusu z Košíc do Budapešti:

16.10.2016- NEDEĽA

- čakáme na vydanie časového programu od organizátora

- odchod z Košíc - o 6:45 hod. - odchod z Ťahanoviec

                           - o 7:00 hod. - odchod zo sídliska KVP

Zoznam reprezentantov v mikrobuse:

Šimčíková, Krivdová, Zimnikovalová, Bryndzová, Demský, Jurák, Schwartz, Tchur, Gažo, Baňas

 

Účastnícky poplatok je 25 € (treba zaplatiť pri nástupe do mikrobusov).

 

Individuálna doprava do Budapešti:

Kozárová, Tvrdoň, Čela, Sklenka, Gama, Bagita, Bednar, Veisova, Jelzova, Joba, Smoliga, Rajčanová, Bagaev, Kosa, Pončka, Hauser, Pekarčíková, Pápay, Podsklan, Szolár, Pišta, Pištová, Nehilová, Tapajčík

 

Časový harmonogram turnaja

 

Rozpis tatami

 

Adresa: BUDAÖRS - City Sporthall and Swimming Pool, 6 Hársfa street, 2040 Budaörs (15 MINUTES FROM BUDAPEST)


- Podmienkou účasti na turnaji je uzavretie športovej poistky na deň turnaja ako aj cestovné poistenie

- Splnomocnenie na cestu do zahraničia pre osoby mladšie ako 18 rokov

- Účastníci musia mať platný cestovný pas alebo občiansky preukaz

- Reprezentanti majú mať na kimone ŠTÁTNY ZNAK SR

 

!!! Reprezentanti, ktorí majú individuálnu dopravu sa po príchode do haly treba hlásiť u trénera št. reprezentácie PETRA MACKA !!!

 

Reprezentanti, ktorí budú cestovať s mikrobusom z Nitry cez Bratislavu do Budapešti:

je potrebné splnomocniť trénera TOMÁŠA KLEMANA.

 

Reprezentanti, ktorí budú cestovať s mikrobusom z Košíc do Budapešti:

je potrebné splnomocniť trénera JOZEFA SEMANÍKA.

 

Bulletin turnaja


!!! OZNAM !!!

Pre osoby mladšie ako 18 rokov je potrebné, aby si priniesli so sebou SPLNOMOCNENIE NA CESTU DO ZAHRANIČIA, ktoré pri odchode odovzdajú trénerom.


Splnomocnenie je potrebné mať vyplnené v slovenskom aj v anglickom jazyku. Nie je potrebné overenie notárom.

 

!!! Nominovaní reprezentanti - svoju účasť, alebo v prípade svojej neúčasti treba písomne nahlásiť do 8.10.2016 (SOBOTA) trénerovi štátnej reprezentácie Petrovi Mackovi na macko@karate.sk, spôsobom:


MENO,PRIEZVISKO - KATEGÓRIA - POTVRDENIE ÚČASTI/NEÚČASTI


!!! Prípadnú zmenu kategórie (vekovej, váhovej) treba obratom nahlásiť na macko@karate.sk !!!


!!! Nominovaní rezprezenti, ktorí nepotvrdia svoju účasť písomne mailom na macko@karate.sk, do 8.10.2016 (SOBOTA), budú nahradení ďalšími reprezentantami !!!

 

Nominácia reprezentantov:

 

Svoju účasť nepotvrdili:

Kumite kadeti - 52 kg: Kožák K. (KK pri TJ ZZO Čadca)

 

Kumite kadetky - 47 kg: Šimčíková K. (Katsudo Sabinov), Hlavačková N. (Kachi NR), Rajčanová N. (MŠK Žiar n/Hronom), Langová K. (Kumade TO)
Kumite kadetky - 54 kg: Krivdová S. (Iglow SNV), Zimnikovalová Z. (Iglow SNV)
Kumite kadetky +54 kg: Pekarčíková M. (Shihan PO), Bryndzová M. (Junior Prešov), Kozárová E. (Farmex NR), Nehilová M. (CMK BB)


Kumite kadeti - 52 kg: Tvrdoň A. (ŠŠK BA), Čela A.N. (MŠK Žiar n/Hronom), Čanky M. (Spartak Myjava), Hauser I. (Shihan PO), Štetina J. (Spartak Myjava), Kožák K. (KK pri TJ ZZO Čadca),
Kumite kadeti - 57 kg: Bagaev M. (ŠŠK BA), Demský Ľ. (KKK KE), Kaschný P. (Kachi NR), Sklenka E. (MŠK Žiar n/Hronom), Šimun M. (ŠŠK BA)

Kumite kadeti - 63 kg: Maroši D. (ŠŠK BA), Gama K. (ŠŠK BA), Pápay M. (Farmex NR), Jurák A. (ŠKM KK Stará Ľubovňa)

Kumite kadeti - 70 kg: Bagita D. (Taiyó Kolárovo), Schwartz R. (Union KE), Bednár M. (KK Trstená)
Kumite kadeti +70 kg: Kósa T. (Dukla BB)


Kumite juniorky - 48 kg: Spálová T. (ŠŠK BA), Veisová D. (MŠK Žiar n/Hronom)
Kumite juniorky - 53 kg: Bogárová D. (Dukla BB)
Kumite juniorky - 59 kg: Píchová P. (Shihan PO)

Kumite juniorky + 59 kg: Hamšíková A. (CMK BB), Jelžová N. (MŠK Žiar n/Hronom)


Kumite juniori - 55 kg:

Kumite juniori - 61 kg: Hajdu M. (ŠŠK BA), Tapajčík S. (CMK BB), Pončka M. (AC UNIZA Žilina)

Kumite juniori - 68 kg: Podsklan D. (Dukla BB), Gažo M. (Iglow SNV)
Kumite juniori - 76 kg: Gyurik A. (Rapid BA)
Kumite juniori +76 kg: Jóba A. (Taiyo Kolárovo) Baňas M. (Union KE)

 

Kata kadetky: Droppová N. (ŠŠK BA), Vaňová V. (ŠŠK Prievidza), Jakubechová N. (ŠŠK Prievidza), Struhárová S. (ŠŠK Prievidza), Zvolenská N. (Slovšport TT), Hlavačková N. (Kachi NR), Radošinská N. (ŠŠK BA)
Kata juniorky: Vaňušaniková J. (ŠŠK BA), Pištová S. (Slovšport TT)


Kata kadeti: Droppa N. (ŠŠK BA), Pišta J. (Slovšport TT), Duhan D. (ŠŠK BA)
Kata juniori: Duška E. (Kachi NR), Smoliga J.E. (ŠŠK BA), Szolár P. (Budokan ZV)