KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Výsledky Memory Cup Slavonski Brod 2016

Dňa 24.9.2016 sa konal v Chorvátsku Memory Karate Cup Slavonski Brod 2016.

 

Na turnaji sa zúčastnilo 5 krajín: Srbsko, Rakúsko, Slovensko, Bosna a Hercegovina a Chorvátsko so 460 súťažiacimi.

 

Výsledky našich reprezentantov:

 

Richard Hrabačka kumite 10 - 11 ročných do 38 kg 1.miesto

                                        12 - 13 ročných do 36 kg 3.miesto

Michal Zaťko kumite 10 - 11 ročných do 34 kg 1.miesto

                                 12 - 13 ročných do 36 kg 2.miesto

Matej Hajdu kumite 14 - 15 ročných do 63 kg 1.miesto

                               16 - 17 ročných do 61 kg 1.miesto

Attila Jóba kumite 16 - 17 ročných +76 kg 3.miesto

                                 + 18 seiori +84 kg 3.miesto

Alexander Lichner kumite 12 - 13 ročných do 57 kg 2.miesto

                              kata 12 - 13 ročných 3.miesto

Daniel Bagita kumite 14 - 15 ročných do 70 kg 1.miesto