KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Vzdelávací program pre získanie kvalifikácie tréner/inštruktor

Prinášame Vám informácie z FTVŠ UK v Bratislave týkajúce sa vzdelávacích programov pre získanie kvalifikácie tréner/inštruktor. Vzdelávací program sa týka všeobecnej časti:

 

Z poverenia dekana fakulty a v zmysle nového zákona o športe 440/2015 Z.z. a vyhlášky 110/2016 Z.z. si Vás dovoľujeme informovať o plánovaných vzdelávacích aktivitách organizovaných v rámci vzdelávacieho projektu Trénerská akadémia FTVŠ UK v Bratislave.

 

Plán vzdelávacích programov pre získanie kvalifikácie tréner/inštruktor, aktuálne:

- III. stupeň 3.- 6.11. 2016 - 1. všeobecná časť a december 2016 2. všeobecná časť

- II. stupeň 25.-27. novembra - všeobecná časť;

- I. stupeň december 2016/ marec 2017

 

Informácie o vzdelávacích programoch:

http://www.fsport.uniba.sk/studium/dalsie-formy-vzdelavania/trenerska-akademia/aktualne-aktivity-20162017/
https://www.facebook.com/Trénerská-akadémia-FTVŠ-UK-1574249089525848/?fref=ts