KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá Slovenska ml.kadetov, kadetov, juniorov, U21

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
2016

JEDNOTLIVCOV A DRUŽSTIEV
U21, JUNIOROV, DORASTENCOV A ML.DORASTENCOV

 

 

 

 

 

VÝSLEDKY:

 

Poradie pretekárov MSR  juniorov a dorastecov   3.12.2016 Trnava

Medailová štatistika MSR  juniorov a dorastecov  3.12.2016 Trnava

Štatistika účasti MSR  juniorov a dorastecov  3.12.2016 Trnava

 

http://sutazekarate.sk/sutaze_sutazinf.php?s=0&sutaz=33

 

 

 

Propozície turnaja


!!! Body-protektory sú povinné pre všetky kategórie kumite !!!

 

Finálny rebríček a víťazi SP Kadetov a Juniorov po 2.kole SP 2016

 

 

! ! ! Všetky regióny majú 4 postupové miesta  ! ! !

 

! ! ! NOVÉ 29.11.2016 - kompletná štartovná listina doplnená o postupy z regiónov. ! ! !


Štartovná listina na MSR juniorov a dorastencov 2016

 

Dátum: 3.decembra 2016 - Sobota - 09:00 hod.
Miesto konania: TRNAVA, Mestská športová hala, Rybníkova 15

 

Usporiadateľ: Slovšport Trnava, Renáta Gašparovičová, tel.: 0905/440277
E-mail: gasparovicova@karateslovsport.sk

Organizátor: SZK
Štartovné: 15,-EUR za pretekára, 20,- EUR za družstvo


Dôležité upozornenia-neprehliadnite !!!

 

1. REGISTRÁCIA pretekárov PRE VŠETKY kategórie bude prebiehať ONLINE na stránke www.sutazekarate.sk , podľa návodu v sekcii POPIS/AKO TO FUNGUJE.
V prípade potreby pomoci s registráciou kontaktujte sa na:
Ľubomír Striežovský - 0948/020527, prípadne Ľubor Setnický - 0903/910905

Pri online registrácii sa prosím riadte pokynmi na stránke www.sutazekarate.sk, v sekcii POPIS/AKO TO FUNGUJE, a venujte PROSÍM zvýšenú pozornosť pri zadávaní údajov do systému.

Online registrácia bude uzavretá 2.12.2016 o 24:00 hod.!

Dodatočné registrácia v mimoriadnych prípadoch, respektíve zmeny budú možné len prostredníctvom zástupcov klubov v deň súťaže při stolíku ŠTK.

POZOR - nahranie pretekárov do systému je možné len cez klubové kontá na www.sutazekarate.sk. Len pretekári nahraní v klubovom konte môžu byť na súťaži doregistrovaní.

- pretekári musia byť zaregistrovaní na stránke www.sutazekarate.sk pod hlavičkou svojho klubu. Nová registrácia po uzavretí online registrácie nie je možná.

Propozície a info o súťaži nájdete tu - http://www.sutazekarate.sk/....


2. VÁŽENIE A KONTROLA PREUKAZOV jednotlivých pretekárov do kategórií kumite, bude prebiehať priamo po nástupe na tatami pred začiatkom zápasov pre danú kategóriu - NEBUDE POTREBA SA PRÍSŤ VÁŽIT V DEŇ SÚŤAŽE KU STOLÍKU ŠTK.

 

!!!! Pretekári majú možnosť sa individuálne prevážiť počas súťaží Kata pri stolíku ŠTK, aby prípadne nahlásili zmenu váhy. Ak pretekár pred začatím svojej kategórie nenaváži správnu hmotnosť bude DISKVALIFIKOVANÝ!!!
Tolerancia hmotnosti sa upravuje na 2000 gramov.

 

3. V prípade ak bude v kategórii menej ako 5 pretekárov budú prebiehať zápasy systémom každý a každým.


SÚŤAŽ DRUŽSTIEV:

1. Súťaž družstiev v jednotlivých vekových kategóriách bude nasledovať bezprostredne po ukončení súťaží jednotlivcov v danej vekovej kategórii.
2. Každý klub môže do jednotlivých vekových kategórií postaviť len jedno družstvo.
3. Kategória kumite starší juniori - U21 bude zaradená do programu ako prvá v súťaži kumite.
4. Vyhlasovanie víťazov bude prebiehať bezprostredne po ukončení každej kategórie vrátane kategórií kata.
5. Slávnostné otvorenie o 13:00
6. Na slávnostnom otvorení bude vyhlasovanie víťazov Slovenského pohára.
7. Jednotliví pretekári a družstvá budu zaprezentovaní až po zaplatení štartovného a preukázaní sa dokladom o zaplatení pri stolíku ŠTK.


Systém súťaže JEDNOTLIVCI:
Štart na základe štartovnej listiny!!!
Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

Systém súťaže DRUŽSTVÁ:
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF s dodatkom SZK.
Ostaršenie povolené max.o 1 rok pre kumite. V súťaži kata družstiev je povolené rôzne vekové zloženie pretekárov, pričom družstvo kata musí štartovať vo vekovej kategórii podľa najstaršieho pretekára v družstve.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Jeden pretekár môže štartovať v družstvách len v jednej vekovej kategórii kata a v jednej vekovej kategórii kumite, pričom môže v jednotlivých súťažiach družstiev nastúpiť len za 1 družstvo.
Pre kata družstiev platí:
Bunkai v kata len vo finále pre všetky kategórie.
Pre kumite družstiev platí:
Tréner (coach) musí pred začatím zápasu odovzdať súpisku pretekárov, v akom poradí nastúpia.
Pre kumite sú povinné chrániče rúk, priehlavkov, holení a chránič zubov.
Družstvá pre kata sú 3 členné bez náhradníkov.

Družstvo pre kumite musí mať v súpiske minimálne dvoch pretekárov a môže mať maximálne štyroch pretekárov, platí pre všetky vekové kategórie.
Nie sú povolené zmiešané štarty mužského a ženského pohlavia.
Povolený je štart jedného hosťujúceho pretekára v družstve.


UPOZORNENIE:

Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK (zn.Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo a iné)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk
Tréneri môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a platnou kartičkou SZK!
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže o ± 30 min.. Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK.