KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Slovenský pohár detí a žiakov - 1. kolo (Trenčín) (1)

SLOVENSKÝ POHÁR

DETÍ,  ŽIAKOV - 1 . kolo

+

   KARATE AGILITY

 

 

 

Dátum:                   10. februára 2018 – SOBOTA – 09:00 hod.

 

Miesto konania:    Mestská športová hala na Sihoti, Mládežnícka č. 1, 911 01 TRENČÍN

 

Usporiadateľ:        ŠK Real Team Trenčín

         PaedDr. Lenka Beňová

                                tel: 0903/769 454

                                 e-mail:  lenkabeno@gmail.com

 

Organizátor:        SZK

Štartovné:             12,- € za pretekára pre štart max. v dvoch  kategóriach

 (napr. kata-kumite, kumite-agility, kata-agility)

                              15,- € za pretekára pre štart v troch  kategóriach

 

 

VÝSLEDKY:

Poradie pretekárov  1.SP detí a mládež 10.2.Trenčín

Štatistika účasti  1.SP detí a mládež 10.2.Trenčín

Medailová štatistika 1.SP detí a mládež 10.2.Trenčín

 

 

 

 

 

 

 

Dôležité upozornenia-neprehliadnite !!!


            1.  REGISTRÁCIA  pretekárov PRE VŠETKY  kategórie bude prebiehať ONLINE  na  stránke  www.sutazekarate.sk , podľa návodu v sekcii POPIS/AKO TO FUNGUJE.

            V prípade potreby pomoci s registráciou kontaktujte sa na:

Ľubomír Striežovský: 0948/020527, prípadne Ľubor Setnický:  0903/910905

 

            Pri online registrácii sa prosím riaďte pokynmi na stránke www.sutazekarate.sk, v sekcii POPIS/AKO TO FUNGUJE, a venujte PROSÍM zvýšenú pozornosť pri zadávaní údajov do systému.

             

            Online registrácia bude uzavretá 9.02. 2018 o 24:00 hod.!

 

Dodatočná registrácia v mimoriadnych prípadoch, respektíve zmeny budú možné len prostredníctvom oprávnených zástupcov klubov v deň súťaže pri stolíku ŠTK.

 

POZOR - nahranie pretekárov do systému je možné len cez klubové kontá na:  www.sutazekarate.sk. Len pretekári nahraní v klubovom konte môžu byť na súťaži doregistrovaní.

 

            – pretekári musia byť zaregistrovaní  na  stránke  www.sutazekarate.sk pod hlavičkou svojho klubu. Nová registrácia po uzavretí online registrácie nie je možná.

 

Propozície a info o súťaži nájdete tu - http://www.sutazekarate.sk/....

 

2.         VÁŽENIE A KONTROLA PREUKAZOV jednotlivých pretekárov do kategórií kumite, bude prebiehať priamo po nástupe na tatami pred začiatkom súťaže pre danú kategóriu – NEBUDE POTREBA SA PRÍSŤ PREZENTOVAŤ KU  STOLÍKU ŠTK. Začiatočníci pri prezentácii na tatami musia nastupovať s opaskami svojho STV.

 

!!! Pretekári majú možnosť sa individuálne prevážiť počas súťaží kata pri stolíku ŠTK, aby prípadne nahlásili zmenu váhy. Ak pretekár pred začatím svojej kategórie nenaváži správnu hmotnosť bude DISKVALIFIKOVANÝ!!!

Tolerancia hmotnosti pre kategórie je 1200 gramov.

Pretekári sa musia vážiť minimálne v karate gi. Na váženie môžu nastúpiť bez opasku a všetkých chráničov, alebo aj s opaskom a chráničmi ak sa zmestia do hmotnostnej tolerancie 1200 gramov.

 

Ak sa pretekár nie je schopný preukázať preukazom SZK môže mu byť umožnený štart za nasledovných podmienok:

 

a) preukáže sa  digitálnym zobrazením (napr. v mobile, resp. v mobile rodiča) strany 3 s fotografiou a strany 28 s dátumom lekárskej prehliadky,

 

b) preukáže sa zaplatením sankčného poplatku vo výške 10,- €.

 

3.         V prípade ak bude v kategórii menej ako 5 pretekárov budú prebiehať zápasy systémom každý a každým.Platí iba pre kategórie KUMITE!!!

 

4. Pretekári môžu mať na karate gi označenie klubovej príslušnosti, alebo reklamy v zmysle pravidiel.

 

V kategóriách 5 – 11 ročných je používanie štátneho znaku na karate gi ZAKÁZANÉ!!!

 

 

 

Program uzavretia registrácie:

07.30 - 8.30 hod.

 KARATE AGILITY -Všetky kategórie                                                                                        

                              

Súbežne aj KATA  ZAČIATOČNÍCI

Prihlasovanie do kat. AGILITY končí o 8.50 hod.

 

08.30 - 09.30 hod. KATA  chlapci,dievčatá, ml. žiaci,

                                            ml. žiačky, st. žiaci, st. žiačky

 

09.30 - 10.30 hod. KUMITE  chlapci,dievčatá,

                                                ml. žiaci, ml. žiačky

10.30 - 11.00 hod. KUMITE  st. žiaci, st. žiačky

 

 

Program súťaže:

09.00 hod.   - súťaž - KARATE AGILITY

                                   - KATA  začiatočníci

                     - KATA pokročilí  

 

Cca 11,00-12,00 hod.   - Slávnostné otvorenie

                                       

                     Súťaž – KUMITE (začiatočníci, pokročilí)

                    - KUMITE  chlapci, dievčatá

                    - KUMITE  ml. žiaci, ml. žiačky

                  - KUMITE  st. žiaci, st. žiačky

 

 

Kata  ZAČIATOČNÍCI:

 

Kategória:

Vek:

STV:

Chlapci

do 5rokov

Max. STV 7.kyu

Dievčatá

do 5rokov

Max. STV 7.kyu

Chlapci

6-7 rokov

Max. STV 7.kyu

Dievčatá

6-7 rokov

Max. STV 7.kyu

Mladší žiaci

8-9 rokov

Max. STV 7.kyu

Mladšie žiačky

8-9 rokov

Max. STV 7.kyu

Starší žiaci

10-11 rokov

Max. STV 7.kyu

Staršie žiačky

10-11 rokov

Max. STV 7.kyu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kata  POKROČILÍ:

 

Kategória:

Vek:

STV:

Chlapci

6-7 rokov

Bez obmedzenia STV

Dievčatá

6-7 rokov

Bez obmedzenia STV

Mladší žiaci

8-9 rokov

Bez obmedzenia STV

Mladšie žiačky

8-9 rokov

Bez obmedzenia STV

Starší žiaci

10-11 rokov

Bez obmedzenia STV

Staršie žiačky

10-11 rokov

Bez obmedzenia STV

 

 

 

 

 

 

 

 

Kumite ZAČIATOČNÍCI:

 

 

Kategória:

Vek:

čas [sec]

Kumite - vylučovací systém

STV:

Chlapci

6-7 rokov

60

-22, -26, -30, +30 kg

Bez obmedzenia STV

Dievčatá

6-7 rokov

60

 -20, -24, -28, +28 kg

Bez obmedzenia STV

Mladší žiaci

8-9 rokov

60

-26, -30, -34, +34 kg

Max. STV 7.kyu

Mladšie žiačky

8-9 rokov

60

-27, -32, -37, +37 kg

Max. STV 7.kyu

Starší žiaci

10-11 rokov

90

-30, -35, -40, +40 kg

Max. STV 7.kyu

Staršie žiačky

10-11 rokov

90

-30, -35, -40, +40 kg

Max. STV 7.kyu

 

Kumite POKROČILÍ:

 

Kategória:

Vek:

čas [sec]

Kumite - vylučovací systém

STV:

Mladší žiaci

8-9 rokov

60

-26, -30, -34, +34 kg

Bez obmedzenia STV

Mladšie žiačky

8-9 rokov

60

-27, -32, -37, +37 kg

Bez obmedzenia STV

Starší žiaci

10-11 rokov

90

-30, -35, -40, +40 kg

Bez obmedzenia STV

Staršie žiačky

10-11 rokov

90

-30, -35, -40, +40 kg

Bez obmedzenia STV

 

 

 

 

Inštrukcie pre novú súťaž kategórií detí - KARATE  AGILITY:

 

1.Vekové kategórie: 5,6,7,8,9,10,11  rokov.

 

2.Bližšie informácie, grafické vizualizácie, ukážky, doplnené informácie nájdete na portáli SZK: www.karate.sk.  resp. http://www.karate.sk/880/karate-agility/

 

Systém súťaže:

 

Súťažiaci  môžu štartovať v KATA resp. KUMITE  iba v jednej kategórii (začiatočníci, alebo pokročilí).

 

Súťažiaci  môžu štartovať vzhľadom  na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzeniaOKREM ZAČIATOČNÍKOV – a to v KATA i KUMITE !!!!!

 

Podľa platného súťažného poriadku,  pravidlá  WKF s dodatkom SZK. Vylučovací s repasážou. V prípade štartu menej ako 5 pretekárov- každý s každým (Round Robin systém).

Ostaršenie  v kata aj  kumite je  maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).   

Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.

Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:             

Prípadné zmeny resp. doplnky si pozorne prečítajte stránke SZK.

 

POZOR!!! Pre  VŠETKY kategórie  sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.

Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK

(zn.Kaze, Adidas, Tokaido, Budosport, Katsudo a iné)

V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.

Vyhlasovanie víťazov bude priebežné.

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.

Tréneri resp. asistenti môžu kaučovať pretekárov iba v športovom úbore (jogging, tričko) s označením klubovej príslušnosti a kaučovskou kartičkou SZK!

Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže o ± 30 min..

Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na stránke SZK: www.karate.sk.

 

Propozície