KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Skúšky rozhodcov EKF (Sochi 2018)

Ako súčasť Majstrovstiev Európy kadetov, juniorov, U21 v Sochi (Rusko) sa konali počas dní 02.-04.02.2018 aj skúšky na licencie rozhodcov EKF.

 

Naši národní rozhodcovia PETER BOZOGÁŇ a STANISLAV ŠIMKO úspešne zvládli skúšky. PETER BOZOGÁŇ získal EKF licenciu Kata Judge B a Kumite Judge B a STANISLAV ŠIMKO Kata Judge B.

 

Náš medzinárodný rozhodca MARTIN BECA dostal od Rozhodcovskej komisie EKF odznak za 10 rokov pôsobenia ako rozhodca EKF.

 

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú a príkladnú reprezentáciu!

 

 

Fotogaléria