KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

M-ZsZK seniorov a 3.kolo Západoslovenského pohára

Organizátor: Slovenský zväz karate

Usporiadateľ: Západoslovenský zväz karate a KC Nesvady

POZÝVAJÚ

na M-ZsZK seniorov, a 3.kolo Západoslovenského pohára

 

Výsledky turnaja

 

Termín konania: 17.3.2018

Miesto konania: ŠH , Nesvady

Registrácia pretekárov: na www.sutazekarate.sk

 

Prezentácia : začiatok o 9.00 hod. Seniori,

Slávnostné otvorenie: o 9.30

Začiatok súťaže: Kata + Kumite seniori o 09.40 hod.

 

Propozície turnaja