KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

SLOVENSKÝ POHÁR DETÍ a ŽIAKOV – 1. kolo

SLOVENSKÝ POHÁR DETÍ a ŽIAKOV - 1. kolo

+

KARATE AGILITY a M-SR V KUMITE DRUŽSTIEV 6-7 ročných !!!

 

_______________________________________________________________________________________________________________

 

 Výsledky turnaja

 Výsledky turnaja

_______________________________________________________________________________________________________________

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

NAJNOVŠIE!!!

 

Vážení členovia SZK,

nakoľko sa mi hromadia otázky ohľadne začiatočníkov a pokročilých, dovoľte krátke zhrnutie:

 

Ak pretekár nastúpil v 2017 alebo skôr na Slovenskom pohári alebo MSR, v

2019 už nie je začiatočník nezávisle na STV alebo disciplíne. V konte sutazekarate.sk máte súpisky, zatiaľ to treba prácne prejsť. Ide o pretekárov do 12 rokov a do 7. kyu. Viem, že u niektorých klubov ide o väčšie počty. V budúcnosti to bude riešiť system, aspoň nejakú kontrolu, ak nie samotné ponúkanie kategórií.

 

Taktiež som Vám v klubovom konte na SZK-INFO  pripravil tlačovú zostavu, kde máte členov do 13 rokov s označením, či je začiatočník alebo pokročilý.

Správnosť tejto zostavy je závislá na správnosti vyplnených údajov vo Vašich kontách. Ak by ste narazili na nejakú anomáliu, dajte mi prosím vedieť. Zostavu nájdete na SZK-INFO - Tlačové zostavy - Zoznamy členov - posledný riadok. ĽS

 

 

Dôležité upozornenia-neprehliadnite:

 

- súčasťou súťaže budú M-SR v kumite družstiev 6-7 ročných detí

 

- online registrácia bude do 13.02. (STREDA) do 24.00 hod

 

POZOR NOVÉ INFO:

Upozorňujeme kluby na úpravu obmedzenia štartov pre Slovenský pohár detí
a žiakov a Majstrovstiev Slovenska detí a žiakov v kategóriách
začiatočníkov.

V kategóriách začiatočníkov môžu nastúpiť len pretekári s STV maximálne
7.kyu (vrátane), ktorí doposiaľ v predchádzajúcich ročníkoch súťaží
Slovenského pohára a Majstrovstiev Slovenska detí a žiakov
štartovali v uvedených kategóriách len v jednom roku.

To znamená, že akonáhle už pretekár štartoval na niektorej z uvedených súťaží v kategórii začiatočníkov v dvoch kalendárnych rokoch, môže štartovať už len v kategóriách pokročilých.

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Dátum:                16. februára 2019 - SOBOTA - 9:00 hod.

Miesto konania: Mestská športová hala na Sihoti, Mládežnícka č. 1, 911 01 TRENČÍN


Usporiadateľ:     ŠK Real Team Trenčín.

                           PaedDr. Lenka Beňová

                             tel.: 0903/769 454

                             e-mail: lenkabeno@gmail.com

 

Organizátor:        SZK

 

Štartovné:          12,- € za pretekára pre štart max. v dvoch kategóriách (napr. kata-kumite, kumite-agility, kata-agility)

                            15,- € za pretekára pre štart v troch kategóriách

                            17,- € za družstvo

 

 Propozície