KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

SLOVENSKÝ POHÁR DETÍ a ŽIAKOV – 1. kolo + KARATE AGILITY a M-SR V KUMITE DRUŽSTIEV 6-7 ročných

SLOVENSKÝ  POHÁR DETÍ  a  ŽIAKOV - 1. kolo

+

KARATE AGILITY a M-SR V KUMITE DRUŽSTIEV 6 - 7 ročných

 

Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP a finančnej podpore SPP

 

 

Výsledky turnaja

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Dôležité upozornenia - neprehliadnite:


- súčasťou súťaže budú M-SR v kumite družstiev 6 - 7 ročných detí

 

- online registrácia bude do 12.02.2020 (STREDA) do 24.00 hod!

 

Upozorňujeme kluby na úpravu obmedzenia štartov pre Slovenský pohár detí a žiakov a Majstrovstiev Slovenska detí a žiakov v kategóriách začiatočníkov.

 

V kategóriách začiatočníkov môžu nastúpiť len pretekári s STV maximálne 7. kyu (vrátane), ktorí doposiaľ v predchádzajúcich ročníkoch súťaží Slovenského pohára a Majstrovstiev Slovenska detí a žiakov štartovali v uvedených kategóriách len v jednom roku.

 

To znamená, že akonáhle už pretekár štartoval v niektorej z uvedených súťaží v dvoch kalendárnych rokoch, môže štartovať už len v kategóriách pokročilých.

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Dátum:                  16. február 2020 - NEDEĽA -  9:00 hod.

 

Miesto konania:    Mestská športová hala na Sihoti

                               Mládežnícka č. 1, 911 01 TRENČÍN

 

Usporiadateľ:       ŠK Real Team Trenčín.

                               PaedDr. Lenka Beňová

                               tel.: 0903/769 454

                               e-mail: lenkabeno@gmail.com

 

Organizátor:         SZK

Štartovné:            15,- €   za pretekára pre štart max. v dvoch kategóriách

                              (napr. kata-kumite, kumite-agility, kata-agility)

                              18,- €   za pretekára pre štart v troch kategóriách

                              20,- €   za družstvo

 

 

 Propozície