KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

VIDEOSÚŤAZ SZK "Neváhaj a toč!" - SP dorastencov, junior a U21

Slovenský zväz karate Vás pozýva na VIDEOSÚŤAŽ


SLOVENSKÝ POHÁR
DORASTENCOV, JUNIOROV A U21
2020

 

Výsledky

 

Videá víťazov prvého kola SLOVENSKÉHO POHÁRA DORASTENCOV, JUNIOROV A U21

 

Kata mladšie kadetky 12-13 rokov začiatočníčky

Verebová Sára/KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z.

Video

 

Kata mladšie kadetky 12-13 rokov pokročilé
Trungelová Senja/KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z.

Video

 

Kata kadetky 14-15 rokov
Mišejová Simona/
ŠPORTOVÁ ŠKOLA KARATE PRIEVIDZA

Video

 

Kata juniorky 16-17 rokov

Čukanová Michaela/Telovýchovná jednota Rapid Bratislava

Video

 

Kata staršie juniorky 18-20 rokov

Vaňušaniková Jana/Športová škola karate, o. z.

Video

 

Kata mladší kadeti 12-13 rokov začiatočníci

Weissabel Patrik/Športová škola karate, o. z.

Video


Kata mladší kadeti 12-13 rokov pokročilí

Muller Juraj/ŠK Karate Kachi Nitra o.z.

Video

 

Kata kadeti 14-15 rokov

Mercek Adam/Telovýchovná jednota Rapid Bratislava

Video

 

Kata juniori 16-17 rokov

Hrčka Roman/Športová škola karate, o. z.

Video

 

Kata starší juniori 18-20 rokov

Szolár Pavol/Centrum bojových umení mládeže BUDOKAN Zvolen

Video

 

Kumite mladšie kadetky 12-13 rokov do 40kg pokročilé

Jalowiczorová Veronika/KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z.

Video

 

Kumite mladšie kadetky 12-13 rokov do 45kg pokročilé

Melicháreková Lenka/Športový klub Real team Trenčín, o. z.
Video

 

Kumite mladšie kadetky 12-13 rokov do 50kg pokročilé

Jeseničová Nina/TORNADO TEAM Nitra, o. z.
Video

 

Kumite mladšie kadetky 12-13 rokov OPEN začiatočníčky

Nádašdiová Natália/FARMEX Nitra

Video

 

Kumite mladšie kadetky 12-13 rokov nad 50kg pokročilé

Královská Júlia/Karate klub UNION Košice, o. z.

Video

 

Kumite kadetky 14-15 rokov do 47kg

Kvasnicová Nina/TORNADO TEAM Nitra, o. z.
Video

 

Kumite kadetky 14-15 rokov do 54kg

Baková Rebeka/ŠK Karate Kachi Nitra o.z.
Video

 

Kumite kadetky 14-15 rokov nad 54kg

Hóková Ella/FARMEX Nitra
Video

 

Kumite juniorky 16-17 rokov BRH
Helferová Veronika
/FARMEX Nitra
Video

 

Kumite staršie juniorky 18-20 rokov BRH

Pálinkášová Laura/FARMEX Nitra

Video

 

Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 40kg pokročilí
Plichta Bruno
/KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z.

Video

 

Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 45kg pokročilí

Ivančík Oliver/Karate klub Slovšport Trnava, o. z.
Video

 

Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 50kg pokročilí
Jesenič Peter
/TORNADO TEAM Nitra, o. z.

Video

 

Kumite mladší kadeti 12-13 rokov OPEN začiatočníci
Ondra Teo
/ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z.

Video

 

Kumite mladší kadeti 12-13 rokov nad 50kg pokročilí
Bohunický Lukáš
/Telovýchovná jednota Rapid Bratislava

Video

 

Kumite kadeti 14-15 rokov do 52kg
Karabín Viktor
/FARMEX Nitra

Video

 

Kumite kadeti 14-15 rokov do 57kg
Papp Zoltán
/Karate klub Slávia UPJŠ Košice

Video

 

Kumite kadeti 14-15 rokov do 63kg
Pirčák Vasil
/KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z.

Video

 

Kumite kadeti 14-15 rokov nad 63kg
Lalík Lukáš
/Karate klub Detva

Video

 

Kumite juniori 16-17 rokov do 68kg
Kuník Denis
/FARMEX Nitra

Video

 

Kumite juniori16-17 rokov nad 68kg
Bohunický Dominik
/Telovýchovná jednota Rapid Bratislava

Video

 

Kumite starší juniori 18-20 rokov do 75kg
Podsklan David
/FARMEX Nitra

Video

 

Kumite starší juniori 18-20 rokov nad 75kg

Kósa Tomáš/FARMEX Nitra

Video

 


Hlavný partner podujatia:  
                      Partner podujatia:

 

            

 

 

Organizátor: Slovenský zväz karate
Hl. rozhodca: Vojtech Jankó / Ondrej Citényi

 

PLAGÁT SÚŤAŽE

 

Registrácia pretekárov pre všetky kategórie bude prebiehať ONLINE na stránke: https://sutazekarate.sk/sutaze_sutazinf.php?sutaz=378

 

Časový harmonogram súťaže: 1. kolo súťaže

Registrácia

do 30.10. 2020 do 24:00 hod.

Nahrávanie videozáznamov

od 31.10. do 06.11. 2020 do 24:00 hod.

Hodnotenie videozáznamov

od 07.11. do 10.11.2020

Zverejnenie výsledkov

11.11.2020

 

Odhadovaný časový harmonogram súťaže: 2. kolo súťaže

Registrácia, nahrávanie videozáznamov

od 12.11. do 18. 11. 2020 do 24:00 hod

Hodnotenie videozáznamov

od 19.11. do 22.11.2020

Zverejnenie výsledkov

23.11. 2020

 

Odhadovaný časový harmonogram súťaže: SUPER-FINÁLE

Registrácia, nahrávanie videozáznamov

od 24.11. do 28.11. 2020 do 24:00 hod

Hodnotenie videozáznamov

od 29.11. do 03.12. 2020

Zverejnenie výsledkov

04.12. 2020

 

KOMPLETNÉ PROPOZÍCIE TURNAJA

PRAVIDLÁ VIDEOSúťaž KUMITE

MANUÁL_postup ako náhrávať videá

KRITÉRIÁ bodovania Video Súťaže KUMITE

 

POKYNY PRE SÚŤAŽIACICH a NAHRÁVAJÚCICH

 

Názorný príklad súťažného videa do VIDEO KATA

 

Názorný príklad súťažného videa do VIDEO KATA v sťažených podmienkach

 

Názorný príklad súťažného videa do VIDEO KUMITE s loptičkami

 

Názorný príklad súťažného videa do VIDEO KUMITE s loptičkami - ženy

 

Názorný príklad súťažného videa do VIDEO KUMITE s loptičkami - muži

 

Názorný príklad súťažného videa do VIDEO KUMITE s tyčou

 

 

VIDEO POŽIADAVKY - KVALITA záznamu:

 • pri nahrávaní sa odporúča čo najvyššia kvalita obrazu (Full HD - minimum 720p)
 • maximálna povolená veľkosť videa je do 299 MB!!! Inak systém nedokáže zaslané video prehrať!
 • ideálne nahrávať video s kvalitným zvukovým záznamom avšak minimalizovať rušivé vplyvy a hlučnosť prostredia
 • z pohľadu FAIR-PLAY nie je prípustná akákoľvek postprodukcia videa (clony, orezávanie, strihanie, zmeny a úprava zvukov, zmeny rýchlosti...)

 

KARATE-GI:

 • video musí byť natáčané v bielom karate-gi (kimone) - upravenom podľa požiadaviek SZK

opasok - modrá alebo červené šerpa, pri VIDEO KUMITE v súlade s farbou chráničov

 • Pretekári môžu mať na sebe šerpu vo farbe chráničov alebo opasok/pás príslušného STV.
 • .
 • Nahrávanie videí vykonáva súťažiaci bosý, výnimkou je ak nahráva video v sťažených podmienkach (priestory mimo bytu, alebo v prírode). V týchto prípadoch môže mať súťažiaci obutú športovú obuv a termoprádlo pod karate-gi.

 

MIESTO NAHRÁVKY:

 • video je možné nahrať kdekoľvek - od izby, chodby, garáže /kdekoľvek vo vnútri až po vonkajší priestor (ihrisko, lúka, altánok - extravilán okresu) jednoducho kdekoľvek, kde dokážete čo najlepšie predviesť svoj výkon
 • uistite sa, že miesto nahrávky je tiché a má adekvátne svetelné podmienky
 • pred cvičením sa uistite, že miesto je bezpečné a odstráňte všetky predmety, ktoré by Vás mohli zraniť!
 • V prípade súťažnej disciplína Video-kata je možné kata prerušiť a upraviť embusen (pôdorys kata) a s maximálnym sústredením sa posunúť o potrebnú vzdialenosť. Súťažiaci tak môže upraviť postoje tak, aby kata mohla byť v danom priestoru odcvičená s čo najmenším obmedzením

 

POSTAVENIE KAMERY/MOBILU/NAHRÁVACIEHO ZARIADENIA:

 • ak nahrávate vonku - uistite sa, že nenahrávate priamo oproti slnku
 • pri umiestňovaní kamery sa uistite, že vzdialenosť kamery je dostatočná, aby obsiahla v každom bode celú postavu cvičiaceho!
 • najnižšia výška umiestnenia kamery je 80 cm od zeme - nepokladajte kameru na zem, ale podložte ju stoličkou, alebo postavte na stojan (ideálne vo výške pásu a vyššie)
 • umiestnenie kamery - viď obrázok
 • kamerou počas cvičenia nemanipulujte!!! Nie sú dovolené drony, ani statív reagujúci na pohyb cvičiaceho.
 • Kamera MUSÍ byť počas cvičenia kata NEHYBNÁ - obraz nezaostrujte, ani nepribližujte a nevzdiaľujte!

 

NAHRÁVANIE VIDEA:

 • pred finálnym zaznamenaním výkonu si natočte skúšobné video askontrolujte, či Ste počas záznamu boli
  • celý čas vobraze celým telom aj končatinami
  • či ste neboli príliš ďaleko od kamery
  • či záznam nebude mať viac ako 299 MB
  • či je zreteľne počuť názov cvičenej kata /pri VIDEO KATA/
 • pri VIDEO KATA začnite poklonením (rei) priamo na kameru a zreteľne zakričte názov kata
  • odcvičte celú kata bez prerušenia so všetkými prejavmi ako najlepšie viete (preto sa nezabudnite poriadne rozcvičiť!! )
  • po odcvičení sa nezabudnite pokloniť a ukončiť nahrávanie
  • odcvičené video uložte a nahrajte do súťažného systému
 • pri VIDEO KUMITE začnite poklonením (rei) z profilu oproti zásahovej ploche, ktoré je súčasne pokyn na spustenie časomiery
  •  vykonajte cvičenie bez prerušenia so všetkými prejavmi ako najlepšie viete (preto sa nezabudnite poriadne rozcvičiť!!)
  • po odcvičení sa nezabudnite pokloniť a ukončiť nahrávanie
  • odcvičené video uložte a nahrajte do súťažného systému

KATA nákres

KUMITE nákres