KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

II. kolo - VIDEOSÚŤAZ SZK "Neváhaj a toč!" - SP dorastencov, junior a U21

Slovenský zväz karate Vás pozýva na VIDEOSÚŤAŽ


SLOVENSKÝ POHÁR
DORASTENCOV, JUNIOROV A U21
2020 - II. kolo

 

Výsledky

 

Videá víťazov druhého kola SLOVENSKÉHO POHÁRA DORASTENCOV, JUNIOROV A U21

 

Kata mladšie kadetky 12-13 rokov začiatočníčky
Verebová Sára/KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z.
 Video

Kata mladšie kadetky 12-13 rokov pokročilé
Fialková Sofia/KARATE KLUB TRIUMPH ŠURANY, o. z.

 Video


Kata kadetky 14-15 rokov
Gamová Nataša/Športová škola karate, o. z.

 Video

Kata juniorky 16-17 rokov
Čukanová Michaela/Telovýchovná jednota Rapid Bratislava

 Video

Kata staršie juniorky 18-20 rokov
Vaňušaniková Jana/Športová škola karate, o. z.

 Video

 

Kata mladší kadeti 12-13 rokov začiatočníci
Weissabel Patrik/
Športová škola karate, o. z.

 Video


Kata mladší kadeti 12-13 rokov pokročilí
Muller Juraj/
ŠK Karate Kachi Nitra o.z.

 Video


Kata kadeti 14-15 rokov
Cisár Samuel/
Športová škola karate, o. z.

 Video

 

Miklovics Damian/KARATE KLUB NOVÉ ZÁMKY, o. z.

 Video


Filip Denis/Telovýchovná jednota Rapid Bratislava

 Video


Kata juniori 16-17 rokov
Hrčka Roman/
Športová škola karate, o. z.

 Video

 

Kata starší juniori 18-20 rokov
Duhan Dárius/
Športová škola karate, o. z.

 Video

 

Pišta Jaroslav/Karate klub Slovšport Trnava, o. z.

 Video


Štelcl Adam/Športové združenie TJ Metropol Košice, o. z.

 Video

 

Kumite mladšie kadetky 12-13 rokov do 40kg pokročilé
Jalowiczorová Veronika/KARATE KLUB JUNIOR PREŠOV, o. z.

 Video

Kumite mladšie kadetky 12-13 rokov do 45kg pokročilé
Malchová Karin/TORNADO TEAM Nitra, o. z.
 Video


Kumite mladšie kadetky 12-13 rokov do 50kg pokročilé
Jeseničová Nina/
TORNADO TEAM Nitra, o. z.
 Video


Kumite mladšie kadetky 12-13 rokov OPEN začiatočníčky
Verebová Sára/KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z.
 Video


Kumite mladšie kadetky 12-13 rokov nad 50kg pokročilé
Chrastinová Petra/Karate klub MUGEN
 Video


Kumite kadetky 14-15 rokov do 47kg
Kvasnicová Nina/TORNADO TEAM Nitra, o. z.
 Video


Kumite kadetky 14-15 rokov do 54kg
Dvorská Lucia/ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z.
 Video

 

Baková Rebeka/ŠK Karate Kachi Nitra o.z.
 Video


Kumite kadetky 14-15 rokov nad 54kg
Polónyová Bianka/ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z.
 Video


Kumite juniorky 16-17 rokov BRH
Herditzka Vivien/Karate klub Slávia UPJŠ Košice
 Video


Kumite staršie juniorky 18-20 rokov BRH
Rajčanová Natália/Mestský športový klub Žiar nad Hronom

 Video

 

Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 40kg pokročilí
Cisár Samuel/Športová škola karate, o. z.

 Video


Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 45kg pokročilí
Cséfalvay Pavol/
Športový klub Real team Trenčín, o. z.

 Video


Kumite mladší kadeti 12-13 rokov do 50kg pokročilí
Jesenič Peter/TORNADO TEAM Nitra, o. z.

 Video


Kumite mladší kadeti 12-13 rokov OPEN začiatočníci
Ondra Teo/ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z.

 Video


Kumite mladší kadeti 12-13 rokov nad 50kg pokročilí
Bohunický Lukáš/Telovýchovná jednota Rapid Bratislava

 Video


Kumite kadeti 14-15 rokov do 52kg
Bukovič Norbert/KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z.

 Video


Kumite kadeti 14-15 rokov do 57kg
Maňko Jakub/ŠK Centrum mládeže - Karate Banská Bystrica, o. z.

 Video


Kumite kadeti 14-15 rokov do 63kg
Radoš Ľubomír/KARATE KLUB KRETOVIČ KOŠICE, o. z.

 Video


Kumite kadeti 14-15 rokov nad 63kg
Lalík Lukáš/Karate klub Detva

 Video


Kumite juniori 16-17 rokov do 68kg
Kuník Denis/FARMEX Nitra

 Video


Kumite juniori16-17 rokov nad 68kg
Bohunický Dominik/Telovýchovná jednota Rapid Bratislava

 Video


Kumite starší juniori 18-20 rokov do 75kg
Podsklan David/FARMEX Nitra

 Video


Kumite starší juniori 18-20 rokov nad 75kg
Kósa Tomáš/
FARMEX Nitra

 Video

 

 

 

 


Hlavný partner podujatia:  
                      Partner podujatia:

 

            

 

 

Organizátor: Slovenský zväz karate
Hl. rozhodca: Vojtech Jankó / Ondrej Citényi

 

PLAGÁT SÚŤAŽE

 

Nová registrácia pretekárov pre všetky kategórie bude prebiehať ONLINE na stránke: 

 

Časový harmonogram súťaže: 2. kolo súťaže

Registrácia, nahrávanie videozáznamov

od 12.11. do 18. 11. 2020 do 24:00 hod

Hodnotenie videozáznamov

od 19.11. do 22.11.2020

Zverejnenie výsledkov

23.11. 2020

 

Odhadovaný časový harmonogram súťaže: SUPER-FINÁLE

Registrácia, nahrávanie videozáznamov

od 24.11. do 28.11. 2020 do 24:00 hod

Hodnotenie videozáznamov

od 29.11. do 03.12. 2020

Zverejnenie výsledkov

04.12. 2020

 

DOPLNENÉ PROPOZÍCIE TURNAJA - II. kolo

PRAVIDLÁ VIDEOSúťaž KUMITE

MANUÁL_postup ako náhrávať videá

KRITÉRIÁ bodovania Video Súťaže KUMITE

 

POKYNY PRE SÚŤAŽIACICH a NAHRÁVAJÚCICH sú doplnené o nasledovné informácie a pokyny:

 

  • Štartovné:
  • 0,- € / za účasť pretekárov, ktorí boli zaregistrovaní a riadne uhradení pri úvodnej registrácii 
  • 10,- € za účasť pretekárov v súťaži, ktorí neboli zaregistrovaní v 1. kole!!!
  • Variabilný symbol, ktorý treba uviesť pri platbe štartovného za II. kolo súťaže ja  "2222"
  • Upozorňujeme všetkých účastníkov a trénerov a v neposlednom rade aj rodičov, ktorí do súťaže nahrávajú súťažné videá, aby pri ich natáčaní dodržiavali všetky aktuálne a platné vyhlášky, usmernenia, odporúčania a nariadenia Ústredného verejného zdravotníctva SR ako aj Regionálnych úradov VZ SR a taktiež sa riadili opatreniami Vlády SR v súvislosti s ochorením Covid-19.
  • pri VIDEO KATA & KUMITE začnite viditeľným zverejnením súťažného kódu, ktorý je možné zobraziť na samostatnom „médiu" s displejom, alebo ČITATEĽNE napísať na čistý biely papier v rozmere A4. Zobrazený kód následne odložte tak, aby Vám pri výkone nezavadzal

 

  • SÚŤAŽNÝ KÓD platný pre II. kolo súťaže SP Juniorov a kadetov:  "SZK VIDEO SÚŤAŽ 2222" v nasledovnom grafickom vyobrazení:

 

Súťažný kód na stiahnutie_II.kolo_pdf verzia

Súťažný kód na stiahnutie_II. kolo_jpg verzia

 

Názorný príklad súťažného videa so súťažným kódom

 

 

 

V prípade doplňujúcich informácií - pokyny, pravidlá, video požiadavky, karate-gi, postavenie kamery, miesto nahrávky, nahrávanie videa ako aj názorné videá kata a kumite - kliknite na úvodné informácie k videosúťaži TU: http://www.karate.sk/1537/videosutaz-szk-%22nevahaj-a-toc%22-sp-dorastencov-junior-a-u21