KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

!!! PRIPOMIENKA !!! do X-BIONIC

PRIPOMIENKA na reprezentačné sústredenie v X-BIONIC Sphere, Šamorín

(2. - 9.1.2021)

 

Oficiálne potvrdenie na cestu (príchod 2.1.2021)

 

Oficiálne potvrdenie na cestu (príchod 3.1.2021)

(Jeseničová, Loch, Benianová, Vargová, Kvasnicová)

 

Potvrdenie si necháva sprievodná osoba, ktorá privezie reprezentanta do X-BIONICU v Šamoríne, pre prípad kontroly na ceste späť.

Platí to aj keď sprievodná osoba príde vyzdvihnúť reprezentanta z X-BIONICU v Šamoríne na konci reprezentačného sústredenia.

 

 

Časový harmonogram príchodov do X-BIONICU v Šamoríne 2.1.2021

 

Reprezentanti sa musia preukázať:

 

- Potvrdením o negatívnom teste (antigénový, prípadne PCR test nie starší ako 72 hodín)

 

- Vyhlásením o bezinfekčnosti (u osôb mladších ako 18 r. podpisuje zákonný zástupca)

 

VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI a OBOZNÁMENÍ SA S REŽIMOM FUNGOVANIA KARANTÉNNEHO CENTRA PRE VRCHOLOVÝ ŠPORT

VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI a OBOZNÁMENÍ SA S REŽIMOM FUNGOVANIA KARANTÉNNEHO CENTRA PRE VRCHOLOVÝ ŠPORT pre zákonného zástupcu

 

- dokladom totožnosti (občiansky preukaz, u osôb mladších ako 15 rokov cestovný pas)

 

- modrým SZK preukazom s platnou lekárskou priehliadkou

 

- preukazom poistenca


!!! Pozorne čítať !!!

Pokyny pred príchodom do Karanténneho centra

 

Pri príchode do X-BIONIC Sphere v Šamoríne sa bude vykonávať vstupný PCR-test.


Minimálne 2 hodiny pred odberom sa nesmie jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky alebo spreje do nosa a do hrdla, umývať si zuby a používať ústnu vodu.

 

Na reprezentačné sústredenie si treba priniesť:

 

- kimono (karate gi)

- povinná výbava chráničov (na ruky, na nohy (holene, priehlavky), body-protector, hrudný chránič (u dievčat), suspenzor (u chlapcov), chránič zubov)

- športové oblečenie

- športová obuv

- plavky

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE k Reprezentačnému sústredeniu 2021


!!! NOVÉ !!!

 

Časový harmonogram príchodov do X-BIONICU v Šamoríne 2.1.2021

 

Oficiálne potvrdenie na cestu


Každý účastník reprezentačného sústredenia si do priloženého pdf dokumentu dopíše svoje meno a dátum narodenia.

 

Tlačivo si treba vytlačiť a mať so sebou pri cestovaní na reprezentačné sústredenie.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Počas sviatkov 24.12. - 26.12.2020, 1.1.2021 a 6.1.2021 budú bezplatné antigénové odberné miesta zatvorené !!!

 

https://www.health.gov.sk/?ag-mom

 

X-BIONIC bude akceptovať testy vykonané zo dňa 30.12. a 31.12.2020

 

(t.j. 2.1.2021 sa  treba preukázať testom nie starším ako 72 hodín)

--------------------------------------------------------------------------------

!!! Aktuálne informácie !!!

 

Momentálne sme z X-BIONICU v Šamoríne dostali informáciu, že počas prvej noci v karanténnom pavilóne budete ubytovaní max. DVAJA na spoločnej bunke / každý vo svojej izbe.


Odporúčanie: do Šamorína môžete tým pádom pricestovať v aute aj po dvoch tak, ako budete ubytovaní počas prvej noci v karanténnom pavilóne.

 

V prípade, že pricestujete sami, aj v takom prípade budete na prvú noc ubytovaní max. DVAJA na bunke/každý vo svojej izbe.

V prípade, že pricestujete napr. 4 v jednom aute, na prvú noc budete ubytovaní max. DVAJA na bunke/každý vo svojej izbe.

 

Presné zadelenie do izieb na prvú noc v karanténnom pavilóne bude určené pri Vašom príchode.

-------------------------------------------------------------------------------

1.) Vyplniť excel tabuľku - pre Trénerov klubov

 

Žiadame Trénerov klubov o doplnenie údajov svojich pretekárov, ktorí sa zúčastnia Reprezentačného sústredenia 2021 v X-BIONIC Sphere v Šamoríne:

(údaje určené pre spoločnosť SYNLAB, ktorá zabezpečuje odbery PCR-testu dňa 2.1.2021 + hotel X-BIONIC).

+

Žiadame Trénerov, ktorí budú vypisovať excel-tabuľku, aby v nej vyznačili svojich pretekárov podľa toho, ako budú prichádzať na reprezentačné sústredenie, t.j. kto s kým príde v jednom aute (1 pretekár, 2 pretekári, viac pretekárov...)

!!! Odporúčame, aby účastníci prišli max. 2 v jednom aute !!!

 

Všetky tieto údaje treba zapísať do priloženej excel tabuľky - viď nižšie a poslať najneskôr do 17.12.2020 (ŠTVRTOK) na mail: office@karate.sk.

 

Excel tabuľka s údajmi o pretekároch klubu

Tréner posiela 1 tabuľku za všetkých svojich nominovaných pretekárov z klubu.

 

- V prípade, že príde pretekár sám v aute, bude ubytovaný sám na izbe v rámci prvej noci v karanténnom pavilóne. V prípade že bude pozitívne testovaný musí opustiť areál.

- V prípade, že prídu 2 pretekári spolu v aute, budú ubytovaní spolu na bunke každý vo svojej izbe v rámci prvej noci v karanténnom pavilóne. V prípade že bude ktorýkoľvek z nich pozitívne testovaný, musia opustiť areál obidvaja.

- V prípade, že prídu napr. 8 pretekári spolu v mikrobuse, budú ubytovaní po dvoch na bunke každý vo svojej izbe avšak v prípade, že bude jeden z pretekárov, ktorí bol v mikrobuse pozitívny na základe PCR-testu, musia opustiť areál aj zvyšní 7 pretekári, ktorí s ním išli v jednom mikrobuse aj napriek tomu, že budú mať negatívne výsledky PCR-testu.

 

2.) V deň príchodu (2.1.2021) sa treba preukázať

 

- negatívnym testom (nie starším ako 72 hodín) antigénový, alebo PCR-test

odkaz na ANTIGÉNOVÉ TESTOVACIE MIESTA

- vyhlásením o bezinfekčnosti (u osôb mladších ako 18 r. podpisuje zákonný zástupca) - viď nižšie word dokument

- doklad totožnosti (občiansky preukaz, u osôb mladších ako 15 rokov cestovný pas)

 

!!! Pozorne čítať !!!

Pokyny pred príchodom do Karanténneho centra

 

Minimálne 2 hodiny pred odberom sa nesmie jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky alebo spreje do nosa a do hrdla, umývať si zuby a používať ústnu vodu.

 

VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI a OBOZNÁMENÍ SA S REŽIMOM FUNGOVANIA KARANTÉNNEHO CENTRA PRE VRCHOLOVÝ ŠPORT

VYHLÁSENIE O BEZINFEKČNOSTI a OBOZNÁMENÍ SA S REŽIMOM FUNGOVANIA KARANTÉNNEHO CENTRA PRE VRCHOLOVÝ ŠPORT pre zákonného zástupcu

 

Odporúčame v poslednom týždni pred sústredením sa nezúčastňovať na hromadných podujatiach a prísť do styku s viac ako 6 osobami naraz, dbať na svoje zdravie a dodržiavanie hygienických a bezpečnostných opatrení.

 

Karanténne centrum vrcholového športu (ďalej len "KCVŠ") bude v deň príchodu 2.1.2021 (SOBOTA) na vstupe do areálu kontrolovať negatívny výsledok Vášho testu nie starší ako 72 hodín (antigénový test, resp. PCR test).

Účastníci reprez. sústredenia si ho musia zabezpečiť individuálne v rámci svojich okresných miest a zriadených Mobilných odberných miest (ďalej tiež „MOM") pred príchodom do KCVŠ.

 

Osoba, ktorá sa nepreukáže negatívnym výsledkom testu nebude pripustená k PCR testu, ktorý KCVŠ zabezpečuje na vstupe do Karanténneho pavilónu !!!

 

V prípade, že sa Vám nepodarí otestovať v mieste Vášho bydliska pred príchodom na Reprezentačné sústredenie v Šamoríne, firma, ktorá zabezpečuje PCR testy vie zabezpečiť aj Antigénové testy priamo na mieste, ale POZOR - iba v OBMEDZENOM množstve a cena za Antigénový test je 35 EUR.

 

Po obdržaní negatívneho výsledku PCR testu sa členovia výpravy presunú na ubytovanie do hotela už do karanténneho centra.

V karanténnom centre budú ubytovaní 4 pretekári na bunke s dvomi izbami (v každej 2 pretekári)  so spoločným sociálnym zariadením.

 

Na stránke karate.sk bude doplnený ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÍCHODOV na 2.1.2021 (SOBOTA) s presným menným a časovým rozpisom ako budú pretekári postupne prichádzať do areálu X-BIONICU a pristupovať k testovaniu PCR-testu !!!

testovanie bude prebiehať 2.1.2021 (SOBOTA) od 9:00 - 13:00 hod.

 

Odporúčame po príchode pred X-BIONIC Sphere v Šamoríne ostať v autách a nezdružovať sa spolu s ostatnými v spoločných priestoroch (parkovisko pred areálom). Podľa časového harmonogramu budete volaní na testovanie PCR-testu.

 

3.) Prípad, že niekto prekonal COVID-19 za posledné 3 mesiace

 

Ak niekto prekonal ochorenie COVID-19 za posledné 3 mesiace, tzn. v rámci 90 dní, musí o tom mať potvrdené tlačivo od všeobecného lekára, ktorého formát nájdete na korona.gov.sk (strane 98 - Vzor Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19).

Potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19

 

O takomto účastníkovi musí byť SZK informovaný mailom na: office@karate.sk najneskôr do 17.12.2020, ŠTVRTOK (vrátane potvrdeného scanu formuláru o prekonaní ochorenia COVID-19), kde na základe ďalšieho usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva bude určený ďalší postup a potreba testovania na PCR-test.

V prípade, ak bude definované zo strany RÚVZ SR, že nie je potrebné túto osobu na základe ukončenia ochorenia COVID-19 testovať formou PCR testu, táto bude do KCVŠ prichádzať až na druhý deň, t.j. 3.1.2021 (NEDEĽA) po 13:00 hod.

 

V prípade Vašich otázok nás môžete kontaktovať mailom na office@karate.sk alebo telefonicky na čísle 0948 123 103.

Upozorňujeme na zvýšenú pozornosť sledovania stránky karate.sk v najbližších dňoch v prípade doplnených informácií  ohľadne reprezentačného sústredenia v X-BIONIC Sphere v Šamoríne.

 

sekretariát SZK