KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2021

Vážení priatelia, členovia SZK, podporovatelia a fanúšikovia,

 

v mene Slovenského zväzu karate ako aj vo svojom mene Vám všetkým, úprimne želám príjemné prežitie vianočných sviatkov v kruhu rodiny, alebo priateľov.

Zároveň Vám želám veľa šťastia do Nového roku 2021,

a mojím najväčším prianím je, aby sme sa mohli opäť stretávať v halách plných detí a športovcov a vzájomne si pôsobiť pri našom karate radosť.

Toto mi dovoľte zaželať aj Vám, lebo to bude znamenať víťazstvo nad Covid 19.

Ďakujem všetkým za vykonanú prácu napriek zložitej pandemickej situácii a pevne verím, že sa s ňou spoločnými silami vysporiadame. 

 

Daniel Líška
prezident SZK