KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

AKKB - 1. ONLINE kolo Bratislavského pohára v karate – 2021

Asociácia karate klubov Bratislava

AKKB


1. ONLINE kolo Bratislavského pohára v karate - 2021

 

Výsledky

Výsledky

 

 

„UZATVORENÝ" turnaj pre kluby AKKB

 

 

       

 

 Propozície

 

Registrácia

 

 

Časový harmonogram súťaže: 1. kolo ONLINE súťaže AKKB


Registrácia, nahrávanie videozáznamov:  do 07.03. 2021 do 24:00 hod.

Hodnotenie videozáznamov:                     od 08.03. do 14.03.2021
Zverejnenie výsledkov:                              15.03.2021