KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE k M-SR + reprez.sústredeniu

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY seniorov

spojené

s reprezentačným sústredením seniorov


v X-BIONIC® Sphere, Šamorín

15. - 22. apríl 2021,

 

- Potrebné vyplniť excel tabuľku - pre Trénerov klubov:


Žiadame Trénerov klubov o doplnenie údajov svojich pretekárov, ktorí sa zúčastnia M-SR + reprezentačného sústredenia 2021 v X-BIONIC Sphere v Šamoríne:

(údaje sú určené pre spoločnosť, ktorá zabezpečuje odbery PCR-testu dňa 15.4.2021 + hotel X-BIONIC).

 

+

 

Žiadame Trénerov, ktorí budú vypisovať excel-tabuľku, aby posielali 1 tabuľku za klub a aby v nej označili svojich pretekárov podľa toho, ako budú prichádzať 15.4.2021 (ŠTVRTOK) na zraz výpravy, t.j. kto s kým príde v jednom aute (1 pretekár, 2 pretekári, viac pretekárov...)


Všetky tieto údaje treba zapísať do priloženej excel tabuľky - viď nižšie a poslať najneskôr do 2.4.2021 (PIATOK) na mail: office@karate.sk.


Excel tabuľka s údajmi o pretekároch klubu

 

- V prípade, že prídu 2 pretekári spolu v aute, budú ubytovaní spolu na bunke každý vo svojej izbe v rámci prvej noci v karanténnom pavilóne. V prípade že bude ktorýkoľvek z nich pozitívne testovaný, musia opustiť areál obidvaja.

- V prípade, že prídu napr. 8 pretekári spolu v mikrobuse, budú ubytovaní po dvoch na bunke každý vo svojej izbe avšak v prípade, že bude jeden z pretekárov, ktorí bol v mikrobuse pozitívny na základe PCR-testu, musia opustiť areál aj zvyšní 7 pretekári, ktorí s ním išli v jednom mikrobuse aj napriek tomu, že budú mať negatívne výsledky PCR-testu.

 

 

- Dôležité informácie:

 

V prípade prekonania ochorenia COVID (počas posledných 3 mesiacov), treba zaslať potvrdenie od lekára mailom na office@karate.sk.

 

Pokyny pred príchodom do Karanténneho centra pre vrcholový šport "KCVŠ"

Nariadenia pre Karanténny pavilón

Nariadenia pre Karanténne centrum

 

Oficiálne potvrdenie na cestu (príchod 15.4.2021)

Potvrdenie si necháva sprievodná osoba, ktorá privezie reprezentanta do X-BIONICU v Šamoríne, pre prípad kontroly na ceste späť.

Platí to aj keď sprievodná osoba príde vyzdvihnúť reprezentanta z X-BIONICU v Šamoríne na konci reprezentačného sústredenia.

 

Časový harmonogram príchodov do X-BIONICU v Šamoríne 15.4.2021

Harmonogram bude zostavený podľa konkrétnych mien, ako budú pretekári, tréneri, rozhodcovia... postupne prichádzať do areálu X-BIONICU a pristupovať k testovaniu PCR-testu !!!

Odporúčame pri príchode pred X-BIONIC Sphere v Šamoríne ostať v autách a nezdružovať sa spolu s ostatnými v spoločných priestoroch (parkovisko pred areálom). Podľa časového harmonogramu budete volaní na testovanie PCR-testu.

 

 

- Na zraz výpravy 15.4.2021 si treba priniesť:

 

Vyhlásenie za športovca - pred vstupom do KCVŠ

Vyhlásenie za zákonného zástupcu športovca pred vstupom do KCVŠ (pre osoby mladšie ako 18 rokov)

- Potvrdenie o negatívnom teste (antigénový, prípadne PCR test nie starší ako 72 hodín)

- doklad totožnosti (občiansky preukaz)

- modrý SZK preukaz s platnou lekárskou priehliadkou a členskou známkou
- preukaz poistenca

 

 

- Na reprezentačné sústredenie si treba priniesť:


- kimono (karate gi)

- povinná výbava chráničov (na ruky, na nohy (holene, priehlavky), body-protector, hrudný chránič (u dievčat), suspenzor (u chlapcov), chránič zubov)

- športové oblečenie

- športová obuv

- plavky

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Na zraz reprezentantov, trénerov, rozhodcov a celého organizačného tímu pred M-SR 15.04.2021 (ŠTVRTOK) v X-BIONIC® Sphere v Šamoríne sa musí každý dostaviť už s negatívnym Ag antigénovým testom / prípadne PCR testom nie starším ako 72 hodín, s ktorým sa preukáže pracovníkom X-bionicu pri vstupe do areálu.

Následne každý absolvuje povinné testovanie PCR testom na COVID-19, po ktorom sa ide do Karanténneho ubytovacieho pavilónu.

(Minimálne 2 hodiny pred odberom sa nesmie jesť, piť, fajčiť, žuť žuvačku, používať kvapky alebo spreje do nosa a do hrdla, umývať si zuby a používať ústnu vodu).

Karanténny pavilón bude zabezpečovať izoláciu osôb, ktorí čakajú na oznámenie výsledkov odberu na vyšetrenie RT-PCR (max do 24hod) a až v prípade negatívneho výsledku, je osoba uvoľnená do bežného režimu Karanténneho centra pre vrcholový šport.

 

POZOR !!!
Vstup do karanténneho pavilónu, resp. karanténneho centra X-BIONICU bude možný iba na základe predloženého zoznamu ľudí, ktorý predkladá Slovenský zväz karate pre vedenie X-BIONICU.

Individuálny vstup do X-BIONICU nebude možný.

 

V prípade Vašich otázok nás môžete kontaktovať mailom na office@karate.sk, alebo telefonicky na čísle 0948 123 103.

 

Upozorňujeme na zvýšenú pozornosť sledovania stránky karate.sk v najbližších dňoch v prípade doplnených informácií ohľadne M-SR a reprezentačného sústredenia v X-BIONIC Sphere v Šamoríne.


sekretariát SZK