Para karate komisia

Predsedníčka komisie: 

  • Mgr. Dušana Augustovičová, PhD.

 

 

Dokumenty činnosti komisie:

 

WKF Súťažné pravidlá para karate ENG

WKF Pravidlá klasifikácie para karatistov ENG
WKF súťažné kategórie a oprávnené znevýhodnenia ENG
SZK para karate súťažné kategórie a klasifikácia
SZK súťažné pravidlá para karate (dokument bude doplnený neskôr)

 

Pre posúdenie oprávnenia súťažiť v Para karate, športovci, respektíve zákonný zástupcovia musia predložiť komisii para karate nasledovné dokumenty:

1. Lekárske potvrdenie (Všetky lekárske potvrdenia odporúčame vyplniť v anglickom jazyku u certifikovaného lekára, pretože takto vyplnené dokumenty budú budú môcť byť použité pre medzinárodné turnaje):

2. Súhlas so spracovaním osobných údajov ENG

3. Výnimku na terapeutické použitie (ak športovec užíva látky, ktoré sú na zozname WADA)