KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Konferencia "Využitie športovej diagnostiky v praxi"

Národné športové centrum

 

Pozýva na konferenciu "Využitie športovej diagnostiky v praxi",

 

ktorá sa uskutoční 25. mája 2022 o 8.30hod. v Dome Športu.

 

Okrem prednášok sa môžete tešiť na prehliadku Oddelenia športovej diagnostiky Národného športového centra.

 

Prihlásiť sa môžete elektronicky na adrese: lucia.petrickova@sportcenter.sk
VSTUP ZDARMA