KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Seminár "SUBJEKTÍVNA POHODA ŠPORTUJÚCICH OSÔB"

Seminár

"SUBJEKTÍVNA POHODA ŠPORTUJÚCICH OSÔB"

 

Národné športové centrum

 

Termín:

23. júna 2022

Miesto: 

Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

Aula prof. Stráňaia, Nábr. arm. gen. L. Svobodu 9, 814 69 Bratislava

Čas:     

Oficiálny začiatok je o 10:00 hod.

Registrácia bude prebiehať od 9:15 hod.

Pre prihlásenie na odborný seminár je potrebné si zakúpiť vstupenku na e-shope:https://www.eshop-nsc.sk/.

Prihlasovanie na konferenciu je možné online, do 16. júna 2022 do 12:00 hod.

Pre viac informácií a aktualít sledujte webstránku

(https://narodnesportovecentrum.sk/vzdelavanie/konferencie/subjektivna-pohoda-sportujucich-osob)
a sociálne siete (https://www.facebook.com/narodnesportovecentrum/) .