KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Karate1 Series A - KOÇAELI, TUR

Karate1 SERIES A - KOÇAELI/Turecko 2022

 

23. - 25.09.2022

____________________________________________________________

Výsledky našich reprezentantov

 

9. miesto - Kata Male - HRČKA ROMAN

DRAWS

RESULTS

(82 pretekárov z 31 krajín v kategórii)

 

 

11. miesto - Female Team Kata - LÍŠKOVÁ LAURA - MIŠEJOVÁ SIMONA - BRUŇANSKÁ KRISTÍNA

DRAWS

RESULTS

(13 teamov z 9 krajín v kategórii)

 

 

21. miesto - Kata Female - VAŇUŠANIKOVÁ JANA

DRAWS

RESULTS

( 88 pretekárok z 32 krajín v kategórii)

 

 

65. miesto - Kata Male - ŠTELCL ADAM

DRAWS

RESULTS

(82 pretekárov z 31 krajín v kategórii)

____________________________________________________________

 

Bulletin turnaja

Bulletin turnaja

 

Vzhľadom na nepredvídateľnú situáciu ohľadne pandémie COVID-19 a s tým spojené komplikácie a obmedzenia pri organizovaní účasti na tomto turnaji, bude postup pri zabezpečení účasti nasledovný:

 

1. Dopravu a ubytovanie si každý organizuje samostatne - individuálne, alebo na klubovej úrovni.

 

2. Registrácia:

Reprezentanti sa registrujú individuálne.

 

https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=620#a_eventhead

 

WKF Ranking 2021-06-20

http://vm0443.serverbase.systems/wkfranking/ranking_main.php?hidemenu=true&hidedob=true&numberofranked=100&ranking_category=0&enddate=2022-06-20

 

- POZOR !!! LIMIT na počet prihlásení v 1.kategórii je 96 !!!

 

- Pretekári, ktorí sú na prvých 32 pozíciach vo WKF rankingu sa nemôžu zúčastniť Series A.

 

2nd phase: 2022-07-08 12:00 to 2022-09-08 12:00 (GMT +0)

Open registration for athletes not in the first 32 positions of the WKF ranking as long as the number of entries in a cagegory does not exceed the maximum of 96 entries.

 

Štartovné:

Fees:

 

60€ - 1st month (2022-06-23 12:00 to 2022-07-22 23:59, GMT +0)
70€ - (2022-07-23 00:00 to 2022-08-23 23:59, GMT +0)
90€ - last 15 days (2022-08-24 00:00 to 2022-09-08 12:00, GMT +0)

 

Všetkým reprezentantom, ktorí nie sú zaočkovaní doporučujeme absolvovať očkovanie, nakoľko doklad o zaočkovaní môže byť podmienkou účasti a rovnako podmienkou na vyhnutie sa povinnej karanténe po návrate do SR.