KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

LINKY

ŠKOLSKÝ ŠPORT - MODUL KARATE

"Zahraj si: UBRÁŇ SA!"

 

 

43rd GRAND PRIX SLOVAKIA

17. - 19. február 2023

 

 

FOTOGALÉRIA

www.sutazekarate.sk

Online registrácia

 

 

 

 

 

WKF Ranking

 

 EKF
Európska federácia karate

 

 WKF
Svetová federácia karate

 

 

  Facebook

  Fanpage SZK

 

 

 

YOUTUBE

WKF Karate World Champ

 

Vyúčtovanie dotácie zo štátneho rozpočtu

 

   IOC
 Medzinárodný olympijský výbor

 

 

 

 

K1 Youth League Venice/Taliansko 2022

K1 Youth League Venice/Taliansko 2022

09. - 11.12.2022

 

Bulletin

 

 

Turnaj je zaradený pre kadetov, juniorov, U21 - v Pláne prípravy na Majstrovstvá Európy Larnaka/Cyprus (3. - 5. február 2023)

https://www.karate.sk/1803/predbezny-plan-pripravy-na-majstrovstva-europy-kadetov-juniorov-u21-2023

 

Prihlásenie na turnaj (pretekár sa registruje cez klub), organizácia výjazdu ako aj ostatné náklady (štartovné) si hradí každý účastník sám, resp. na klubovej úrovni.

 

Registrácia: https://www.sportdata.org/wkf/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=583#a_eventhead


Reprezentantom, ktorí sa na K1 Youth League Venice/ITA 2022 umiestnia do 9.miesta (pričom musia dosiahnúť aspoň 1 víťazstvo) budú náklady na turnaj refundované zo SZK.

Svoje žiadosti na refundáciu treba po akcii zaslať na mail: office@karate.sk.

Pretekárovi budú refundované len náklady spojené a vynaložené s jeho účasťou na podujatí. Účasť môže byť zabezpečená aj prostredníctvom klubu. V takom prípade budú náklady refundované klubu.

 

 

Informácia z WKF:


Súťažné ženské kategórie v kumite budú tie, ktoré v súčasnosti fungujú podľa súťažných pravidiel WKF:


Junioky:             - 48 kg, - 53 kg, - 59 kg, + 59 kg
Kadetky:            - 47 kg, - 54 kg, + 54 kg
Ml.kadetky U14: - 42 kg, - 47 kg, + 47 kg


Pretekári tak budú môcť absolvovať sezónu 2022 v súčasných kategóriách predtým, ako prejdú do nových ženských kategórií v kumite platných od 1. januára 2023.

 

Limit pretekárov stanovený na 128 len pre tieto kategórie: Kumite juniorky +59 kg, kadetky +54 kg a ml.kadetky U14 +47 kg.