KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

"PLAY TRUE DAY 2023"

Slovenský zväz karate sa aktívne zapája do celosvetovej digitálnej kampane "PLAY TRUE DAY 2023"

 

 

 

 

WADA vytvorila k tejto kampani príznačné vizuály dostupné v troch jazykoch, aby všetci, ktorí podporujú myšlienku "čistého športu" mohli verejne prezentovať postoj k globálnej antidopingovej komunite.


SLOVAK KARATE UNION #OnePlayTrueTeam

 

 

Vizuály je možné si stiahnuť na oficiálnej stránke https://www.wada-ama.org/en/play-true-day-assets, pričom je jednoduchým spôsobom možné prezentovať vlastné fotografie a videá a použiť charakteristický "hešteg" #OnePlayTrueTeam