KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

23. ročník Popradského pohára v karate mládeže

Centrál karate klub Poprad si Vám ďakuje za účasť na medzinárodno turnaji 23.ročník Popradského pohára, ktorý sa uskutočnil pri príležitosti 20 rokov založenia klubu.

 

Termín konania :

15.10 2011

 

Poradie pretekárov_výsledky turnaja

Medailová štatistika


Miesto konania :

Športová hala Hotel Satel Poprad

 

Propozície turnaja

Súpiska_prihláška na turnaj


Štartujúci :

Pretekári pozvaných zahraničných klubov a pretekári zo slovenských klubov.

 

Program súťaže :

08.30 - 09.45 Prezentácia
09.45              Stretnutie rozhodcov ,coachov

10.00 - 12.00 Kata

12.00 vyhlásenie súťaže kata , slávnostný nástup , kultúrný program.
12.30 - 18.00 športový zápas Kumite
13.00 - 18.00 vyhlásenie výsledkov kumite bude priebežné počas kumite.

 

Súťažné kategórie :

KATA : vylučovací systém so skrátenou repasažou od 2. kola , dve 3.miesta.
cvičenci môžu cvičiť ľubovoľné kata ktoré sa nesmie opakovať :
KATA : ml.žiaci 8 - 9 rokov , ml.žiačky 8 - 9 rokov ,
st.žiaci 10 - 11 rokov , st.žiačky 10 - 11 rokov,
ml.dorastenci + st.dorastenci 12 - 15 rokov ,
ml.dorastenky +st.dorastenky 12 - 15 rokov
juniori + st.juniori 16 - 20 rokov

juniorky + st.juniorky 16 - 20 rokov

KUMITE : vylučovaci system so skrátenou repasažou od 2.kola , dve 3. miesta
KUMITE : ml.žiaci : 8 - 9 rokov -32 kg +32 kg 60.s
ml.žiačky : 8 - 9 rokov -30 kg +30 kg 60.s
st.žiaci : 10 - 11 rokov -35 kg - 40 kg +40 kg 90.s

st.žiačky : 10 - 11 rokov -35 kg -40 kg +40 kg 90.s
ml.dorci : 12 - 13 rokov -45 kg -50 kg + 50 kg 90.s
ml.dorastenky : 12- 13 rokov -40 kg -45 kg + 50 kg 90.s
st.dorastenci : 14 - 15 rokov -60 kg +60 kg 90.s
st.dorastenky ¬: 14 - 15 rokov -55 kg +55 kg 90.s
juniori : 16 - 17 rokov -70 kg +70 kg 120.s
juniorky : 16 - 17 rokov -60 kg +60- kg 120.s
st.juniori : 18 - 20 rokov -68 kg - 78 kg +78 kg 120.s
st.juniorky : 18 -20 rokov -50 kg - 60 kg +60 kg 120.s

 

Pravidlá : podľa pravidiel WKF a doplnky organizátora

Organizátor si vyhradzuje právo úpravy súťažných kategórii podľa počtu pretekárov .
V zmysle pravidiel karate sú v kumite povinné chrániče zubov , chrániče na ruky ,chrániče priehlavkov a holení , chránič na hrudník pre dievčata, chrániče trupu doporučené .

Podmienky účasti : Minimálny stupeň technickej vyspelosti pre štartovanie na súťaži je 8 kyu
Platná lekárska prehliadka ,každý pretekár štartuje na svoju zodpovednosť.
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.

 

Štartovné : 10 €uro jedná kategória , 12 €uro dve kategórie

 

Hlavný rozhodca : deleguje usporiadajúci klub
Rozhodcovia : rozhodcovia su nominovaní
Ceny : Prvé miesto pohár , 2 ,3, miesto medaila ,diplom

 

Prihlášky : zaslať najneskôr do : 12.10.2011 pre rýchlu prezentáciu na adresu alebo email:
Ivan Kulo 29.augusta 169/49,058 01 Poprad
email kuco.i@zoznam.sk , kuco.i@azet.sk Tel : +421 903 920 145

 

Ubytovanie :
Hotel Satel : Phone : + 421 527161901 doporučené organizátorom
Mobile : +421 907337 273
www: hotelsatel.com

Ivan Kuco
riaditeľ súťaže