KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Slovenský pohár juniorov & kadetov - 1. kolo

                     Slovenský zväz karate Vám ďakuje za účasť na

                 SLOVENSKOM POHÁRI  JUNIOROV A KADETOV
                                                 1. kolo

 

Dátum:                29. október 2011 (Sobota)

Miesto konania:   Galanta, Mestská športová hala

Usporiadateľ:      Arkádia Galanta
M. Hajdák tel.:     0905/613755
E-mail:                 osh@stonline.sk, milan.hajdak@wmx.sk

 

Propozície turnaja_Galanta

Poradie pretekárov_Galanta

Štatistika účasti_Galanta

Štatistika umiestnení_Galanta


Organizátor:         SZK

Štartovné:            10,- € za pretekára

 

Nominácia rozhodcov:


Hl. rozhodca:     P.Baďura
NHR:                  J.Valenta
KZP:                   F.Kačík, J.Valenta, M.Cisár, J.Cséri
Rozhodcovia:
ZsZK: E.Baďura, M.Hajdák, Z.Balázs, O.Cítenyi, M.Tóth
VÚKABU: L.Blicha, I.Bacskai, M.Beca, S.Šimko,
AKB: J.Kršák, J.Štefanides, B.Zubričaňák
SsZK: R.Černák, J.Cisárik, A.Bunjatov, J.Nemček
BÚK: V.Janko, V.Polgár, Pavol Tuleja, J.Plachký
TÚKa: J.Kopnický, F.Vorobeľ, P.Lechman

 

Prezentácia rozhodcov: 09.30 hod

 

Program prezentácie:

08.30 - 9.00 hod. KATA kadeti, kadetky a juniori, juniorky
09.00 - 09.45 hod. KATA starší juniori a juniorky
10.15 - 11.15 hod. KUMITE kadeti a kadetky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE juniori a juniorky
12.30 - 13.00 hod. KUMITE starší juniori a juniorky


Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE kadeti a kadetky
- KUMITE juniori a juniorky
- KUMITE starší juniori a juniorky

 

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.


UPOZORNENIE:
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK
(zn. Kaze, Adidas, Tokaido)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk