KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Oravský pohár / Orava Cup 2012

Karate klub Dolný Kubín
pozýva na

ORAVSKÝ POHÁR
ORAVA CUP

 

Dátum konania: 14. január 2011 (sobota)
Miesto konania:  Gymnázium P.O.Hviezdoslava

                           Hviezdoslavovo nám. 026 01 Dolný kubín.
Usporiadateľ:
KK Dolný kubín , Marek Radúch, 0903 446 376 predseda klubu: ING. Jíři Kotlín.

 

Výsledky turnaja


Štartovné a prihlášky:
10€ jedna kategória, 15€ dve kategórie.

Súpisku možete poslať do 12.januára na m.raduch@centrum.sk , m.raduch@gmail.com .

 

Pravidlá:
Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací systém bez repasáže.Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.
Modré a červené chrániče rúk, chránič zubov, modré a červené chrániče priehlavkov, chrániče holení (jedna farba stačí), chránič na hrudník pre dievčatá sú povinné. Maska a chránič trupu sú voliteľné.

 

Program súťaže
Prezentácia
8:00 - 9:00 - Prezentácia kata
9:00 - 11:30 - Prezentácia kumite
9:15 - 12:00 - začiatok kategórie kata
12:00 - vyhodnotenie súťaže kata, slávnostný nástup, Tanečný program
12:30 - kategórie kumite


Sútažné kategórie:

KATA:
mladší žiaci, mladšie žiačky (do 10 rokov)
starší žiaci, staršie žiačky (10-11 rokov)
ml. dorastenci, ml. dorastenky: (12-13 rokov)
kadeti, kadetky (14-15 rokov)
juniori, juniorky (16-17 rokov)
starší juniori a juniorky (18-20 rokov)


KUMITE:

Chlapci 8-9 rokov -30 kg( 60 s)
Chlapci 8-9 rokov +30 kg( 60 s)
Chlapci 10-11 rokov -30 kg( 90 s)
Chlapci 10-11 rokov -35kg( 90 s)
Chlapci 10-11 rokov -40 kg( 90 s)
Chlapci 10-11 rokov +40 kg( 90 s)
Chlapci 12-13 rokov -40 kg( 90 s)
Chlapci 12-13 rokov -45 kg( 90 s)
Chlapci 12-13 rokov +45 kg( 90 s)
Dievčatá 8-9 rokov -30 kg( 60 s)
Dievčatá 8-9 rokov +30 kg( 60 s)
Dievčatá 10-11 rokov -30 kg( 90 s)
Dievčatá 10-11 rokov -35kg( 90 s)
Dievčatá 10-11 rokov -40 kg( 90 s)
Dievčatá 10-11 rokov +40 kg( 90 s)
Dievčatá 12-13 rokov -40 kg( 90 s)
Dievčatá 12-13 rokov -45 kg( 90 s)
Dievčatá 12-13 rokov +45 kg( 90 s)
Kadeti: -52,-57,-63,-70, +70 kg (14-15 rokov, 120 s)
Kadetky: -47,-54,+54 kg (14-15 rokov, 120 (90) s)
Juniori: -55, -61, -68, -76, + 76 kg (16-17 rokov, 120 s)
Juniorky: -48, -53, -59, +59 kg (16-17 rokov, 120 s)
Starší juniori: -68, -78, +78 kg (18-20 rokov, 120 s)
Staršie juniorky: -53, -60, +60 kg (18-20 rokov, 120 s)

 

Ceny:
Poháre, medajle + diplom.

 

Tešíme sa na Vašu účasť.

V Dolnom Kubíne 2.12 2011