KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

5. ročník - Memoriál Michala Bozogáňa

Organizátor:          Karate klub UNION Košice

Riaditeľ súťaže:     Ing. Peter Bozogáň
Dátum konania:     28.01.2012 (sobota)
Miesto konania:     Športová hala SOUŽ,

                          Palackého 14, Košice

 

Výsledky turnaja

 

Na základe nominácie Komisie štátnej reprezentácie sa turnaja zúčastnila aj užšia juniorská a kadetská reprezentácia SR. Memoriál MB bol tak posledným prípravným turnajom pred odletom výpravy na Majstrovstvá Európy J&K v Baku 2012.

 

Zoznam užšej reprezentácie kumite J&K:

http://www.karate.sk/586/39th-ekf-junior-cadet-championships-baku-aze-

 

Propozície turnaja

Súpiska

 

Prezentácia:          8:00 - 9:00 hod.
Štartovné:            15 Eur / pretekár /

                          každý 10-ty pretekár z klubu bezplatne!!!
Ceny:                   1. - 3. miesto -pohár,diplom;

 

V kategórii mužov a žien za umiestnenie do 3.miesta finančná odmena podľa umiestnenia od sponzora a usporiadateľa

 

Hlavný rozhodca:     Ing. Bácskai Imrich
Rozhodcovia:          Rozhodcov, sudcov a arbitrov

                            nominuje organizátor

Informácie:            0907 927132- Ing. Bozogáň

                            dorka@extel.sk


PROGRAM:
1. Slávnostné otvorenie: 9:45 hod.
2. Začiatok súťaže : 10:00 kumite
od najmladších ,nakoniec seniori


SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE: KUMITE

ml.žiaci 10-11 - 35 kg,-40 kg,+40 kg 60 sekúnd
ml.žiačky 10-11 - 35 kg,-40 kg,+40 kg 60 sekund
st.žiaci 12-13 - 40 kg,-50 kg,+50 kg 90 sekúnd
st.žiačky 12-13 - 40 kg,-45 kg,+45 kg 90 sekúnd

kadeti 14-15 -52 kg,- 57 kg,-63 kg,-70 kg,+70 kg 120 sekúnd
kadetky 14-15 - 47 kg,-54 kg,+54 kg 120 sekúnd
juniori 16-17 -55 kg,-61kg,- 68 kg,-76 kg,+76 kg 120 sekúnd
juniorky 16-17 -48 kg, - 53 kg,-59 kg,+59 kg 120 sekúnd
muži do 75 kg nad 75 kg 180 sekúnd
ženy do 57 kg nad 57 kg 120 sekúnd

 

 

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Povinná lekárska prehliadka nie staršia ako jeden rok.

 

PRAVIDLÁ:
- podľa pravidiel WKF so skrátenou repasážou
- každý pretekár môže nastúpiť len v jednej kategórii
- všetci zúčastnení pretekári si uvedomujú riziká, ktoré vyplývajú z ich štartu na súťaži a štartujú na vlastnú
zodpovednosť!


UBYTOVANIE: každý si zabezpečí sám,odporúčame:
Školský internát Antona Garbana,
Werferova 10,Košice
Ladislav Blicha ++421 910 905 876
Mail: blicha@siagarbana.sk

Súpisku pretekárov prosím poslať na dorka@extel.sk do 26.1.2012.


Ing.Peter Bozogáň
riaditeľ súťaže