KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Slovenský pohár detí, žiakov a ml. dorastencov - I. kolo

Slovenský zväz karate Vám ďakuje za účasť na

SLOVENSKOM POHÁRI
DETÍ, ŽIAKOV a ML.DORASTENCOV
1. kolo

 

Dátum:            18.februára 2012 (Sobota)
Miesto konania: Rožňava, Multifunkčná športová hala
                      Štítnická ulica.
Usporiadateľ:    ASAHI DOJO Štítnik v spolupráci s VUKABU
                      Miroslav Krčka tel: 0905/448935
                      Tibor Benčko : 0949469079
e-mail:              asahidojostitnik@gmail.com

Organizátor:      SZK
Štartovné:        10,- € za pretekára

 

Poradie pretekárov_I. kolo SP

Štatistika účasti_I. kolo SP

Štatistika umiestnení_I. kolo SP

 

Propozície turnaja_Rožňava 18.2.2012

 

 

Nominácia rozhodcov: 

Hl. rozhodca:   P.Baďura
NHR.:             J.Valenta
MZ:                J.Valenta, J.Cisárik, Peter Tuleja, O.Cítenyi, F.Vorobeľ

Rozhodcovia:
ZsZK:        E.Baďura, Z.Balázs, M.Tóth, J. Cséri
VÚKABU:   P.Bozogáň, J. Machala, J.Drobňák, L.Blicha, L.Konrád
AKB:         J.Kršák, J.Štefanides
SsZK:        A.Bunjatov, R.Černák J.Garabík, M.Radúch, P.Paulíny, V. Semaníková
TÚKA:       M.Košala, P.Lechman, T.Vilman, P.Hron, D.Vysopal
BÚKA:       V. Polgár, Peter Tuleja, J.Plachký, J.Požgay

 

Prezentácia rozhodcov: 09.30 hod
Ubytovanie na : www.karate.sk

 

Program prezentácie:
08.30 - 9.45 hod. KATA chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
09.45 - 10.30 hod. KATA st. žiaci, st. žiačky, ml.dorastenci,
                    ml.dorastenky
10.30 - 11.30 hod. KUMITE chlapci,dievčatá,
                    ml. žiaci, ml. žiačky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE st. žiaci, st. žiačky
12.30 - 13.00 hod. KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky


Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE chlapci, dievčatá
- KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky
- KUMITE st. žiaci, st. žiačky
- KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

 

 

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.

Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK
(zn.Kaze, Adidas, Tokaido)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk

 

Ubytovanie v Rožňave:
Medisport:
http://www.travelguide.sk/svk/ubytovanie/hotel-medisport_53036_0_1.html
TIC Rožňava:
http://www.ticroznava.sk/index.php?module=ubytovanie&page=detail&id=10063&la
ng=sk


Multifunkčná športová hala v Rožňave:

na ul. Štítnicka GPS súradnice: +48° 39' 30.23", +20° 31' 23.20" :
http://static.roznava.sk/image/img-690.jpg
http://static.roznava.sk/image/img-674.jpg