KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Slovenský pohár detí, žiakov a ml. dorastencov - II. kolo

Slovenský zväz karate Vám ďakuje za účasť na

SLOVENSKOM POHÁRI
DETÍ, ŽIAKOV a ML.DORASTENCOV
2. kolo

 

Dátum:            11. marec 2012 (NEDEĽA)

Miesto konania: Komárno, Športová hala, ul.Športová
Usporiadateľ:    ABC Komárno
                      Peter Maťa
                      mob.:0905/354041,
email:               petermata@zoznam.sk

 

Organizátor:      SZK
Štartovné:        10,- € za pretekára

 

Propozície turnaja_Komárno 11.3.2012

 

Poradie pretekárov_II. kolo SP

Štatistika účasti_II. kolo SP

Štatistika umiestnení_II. kolo SP

 

Rebríček pretekárov po II. kole SP

 

Nominácia rozhodcov na 2. kolo SP detí, žiakov a ml.dorastu, 11.3.2012 Komárno

Hl. rozhodca: P.Baďura
NHR.             J.Valenta
KZP:             J.Valenta, Pavol Tuleja, J.Cisárik, M.Hajdák, F.Vorobeľ

 

Rozhodcovia:
ZsZK:            O.Cítenyi, Z.Balázs, M.Tóth, E.Baďura, I.Samu
VÚKABU:       I.Bácskai, P.Kožák, E.Petrvalský S.Šimko, L.Blicha
AKB:             J.Kršák, J.Stefanides,
SsZK:            M.Radúch, A.Bunjatov, J.Garabík, M.Slížik
BÚK:              V.Jankó, Peter Tuleja, J.Plachký, V.Polgár, J.Požgay
TÚKA:            M.Košala, P.Lechman, P.Hron, D.Vysopal, T.Vilman

 

Ospravedlnení: A.Bunjatov, I.Bácskai, D.Čierna

Donominovaní 1: osp.T.Kiss, osp.L.Konrád, M.Sihelník,

Donominovaní 2: P. Bozogáň ml. I.Zilizi

 

Prezentácia rozhodcov: 09.30 hod

Prosím obratom potvrdiť účasť.

 

 

Program prezentácie:
08.30 - 9.45 hod. KATA chlapci,dievčatá, ml. žiaci, ml. žiačky
09.45 - 10.30 hod. KATA st. žiaci, st. žiačky, ml.dorastenci,
                    ml.dorastenky
10.30 - 11.30 hod. KUMITE chlapci,dievčatá,
                    ml. žiaci, ml. žiačky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE st. žiaci, st. žiačky
12.30 - 13.00 hod. KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky


Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE chlapci, dievčatá
- KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky
- KUMITE st. žiaci, st. žiačky
- KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

 

 

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.

Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK
(zn.Kaze, Adidas, Tokaido)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk