KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Grand Prix Žilina 2012

Dátum konania:       24. marca 2012

Miesto konania :      Žilina, Športové gymnázium, Rosínska cesta 4,

                               http://sportgymza.edupage.org/
Usporiadateľ :          Klub karate Žilina (www.karateza.sk)
Hlavný rozhodca :    deleguje usporiadateľ
Rozhodcovia :          deleguje usporiadateľ,

                                rozhodcovia z statných regiónov sú vítaní


Štartovné :    
        10 € za jednotlivca

 

Poradie pretekárov

Štatistika účasti

Pohár klubov

 

Propozície turnaja_súpiska_svk verzia

Bulletin_Entry Form_eng version

 

 

Časový rozvrh :

8.30 - 9.00 prezentácia kata všetky kategórie
9.00 - 10.00 prezentácia kumite chlapci, dievčatá, ml. žiaci(ky)
10:00 - 11:00 prezentácia kumite st. žiaci(ky), ml. kadeti(ky)
11:00 - 12:00 prezentácia kumite kadeti(ky), juniori(ky), seniori
9:30 - 12:00 súťaže kata
12:00 - 12:30 slávnostný nástup
12:30 začiatok súťaže kumite


Ceny:
1.miesto - pohár, medaila, diplom
         2. - 2. x 3. miesto medaila a diplom

         Pohár - Pohár klubov (najúspešnejší klub GP)


Systém súťaže : kata a kumite - vylučovací systém s repasážou
Každý pretekár môže štartovať iba v jednej vekovej a váhovej kategórii. Pri nízkej účasti pretekárov v kategórií si organizátor vyhradzuje právo spojenia kategórií.


Pravidlá : WKF a platné doplnky týchto propozícii a SsZK
súťaž kata bez povinných (Shitei), kumite - chrániče priehlavkov a holení sú povinné vo farbe modrej resp. červenej, chrániče hrudníka "Body protektor" a tváre "Face mask" sú doporučené

 

Účastníci : otvorená súťaž pre pretekárov s platným preukazom karate (fotografia, klubová príslušnosť, lekárska prehliadka max. 1 rok stará)
Protesty : písomne s vkladom 10 € rieši komisia rozhodcov

 

Registrácia : vyplnené súpisky zaslať najneskoršie do stredy 22. marca 2012  na e-mail : karateza@karateza.sk, alebo fax : 00421 41 72 35 570 (informácie na 00421 903 564 803)

 

Ubytovanie : www.zilina.sk, www.hotelonline.sk
Cesta :         www.mapy.sk,

                   stránka školy http://sportgymza.edupage.org/

 

Informácie : 00421 903 564 803, karateza@karateza.sk

                  Ing. Jozef Cisarik v.r. predseda KK Žilina