KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

8th HARASUTO WORLD CUP 2012 - CEKL

V dňoch 3.-4. marca 2012 sa v poľskej Lodži uskutočnil 8. ročník HARASUTO WORLD CUP 2012. Slovenský zväz karate organizoval výjazd reprezentácie na turnaj, ktorý bol súčasťou bodovanej Stredoeurópskej ligy karate (CEKL) a súčasne bol zaradený v pláne prípravy na Majstrovstvá Európy seniorov na Tenerife (ESP).

 

Výsledky turnaja:

Harasuto World Cup_results 2012

 

Priebežné bodové hodnotenie reprezentantov_ME Tenerife 2012

Kata seniori

Kata seniorky

Kumite seniori

Kumite seniorky

 

Nominácia reprezentantov_SENIORI_AUTOBUS č. 1

      (Nová!!! 28.2.2012)

Nominácia reprezentantov_MLÁDEŽ_AUTOBUS č. 2

      (Nová!!! 28.2.2012)

 


UPOZORNENIE!!! Všetci nominovaní reprezentanti do 15 rokov sa MUSIA pred nástupom do autobusu preukázať PLATNÝM cestovným pasom, alebo (nad 15 rokov) platným občianskym preukazom!!!

 

 

Aktuálne informácie o CEKL nám zaslal Marek Kubín - riaditeľ CEKL

Turnaje Stredoeurópskej ligy 2012:
3.-4.3.2012        Harasuto cup (Lodž - Poľsko)
15.4.2012          Grand Prix Slovakia (Bratislava - Slovensko)
15.-16.9.2012     Budapest Open (Budapešť - Maďarsko)
27.-28.10.2012   EGP (Plzeň - Česklá republika)

 

Turnaje CEKL sú vo výsledku honorované odmenami v eurách. Jednotlivé turnaje sú bodovo hodnotené a zaznamenané do tabuľky, ktorá je zverejnenána oficiálnych stránkach Stredoeurópskej lúnii karate (www.cekl.eu)

Vyhodnotenie a odmeny za turnaje v ročníku 2012 prebehnú v druhom polroku 2013 (termín a miesto bude upresnené dodatočne). Vyhodnotenie za rok 2011 prebehne v Budapešti 15.9.2012.

 

ORGANIZAČNÉ INFORMÁCIE:


AUTOB:US č. 1 - SENIORI, U21, Juniori: Odchod na turnaj je dňa 02.03.2012 (PIATOK)

  • 08:30 hod z Domu Športu v Bratislave (Junácka 9).
  • 10:30 hod z Trenčína - železničná/autobusová stanica
  • 11:45 hod zo Žiliny - autobusová stanica

Predpokladaný návrat z turnaja je v nedeľu 04.03.2012 v skorých ranných hodinách cez Žilinu, Trenčín s príchodom pred Dom športu v Bratislave.

 

AUTOBUS č. 2 - MLÁDEŽ, KADETI: Odchod na turnaj je dňa 03.03.2012 (SOBOTA)

  • 07:00 hod Košice ČS Hypertesco
  • 11:00 hod Banská Bystrica - autobusová stanica
  • 12:15 hod Žilina - autobusová stanica

Predpokladaný návrat z turnaja je v pondelok 05.03.2012 v skorých ranných hodinách cez Žilinu, Banskú Bystricu, Detvu s príchodom do Košíc.

 

Účastnícky poplatok je 35 €, zahŕňa dopravu, ubytovanie, stravu (HB - večeru&raňajky) a štartovné.

Podmienkou účasti na turnaji je uzavretie športovej poistky na deň turnaja (03.-04.03.2012) ako aj cestovné poistenie na dni prepravy 02.-05.03.2012.


Účasť nominovaných reprezentantov je POVINNÁ! Účasť & váhovú, vekovú kategóriu treba písomne potvrdiť do 24.02.2012 predsedovi štátnej reprezentácie Mgr. Jaroslavovi Javorskému na e-mail: javorsky@karate.sk

Účastnícky poplatok v plnej výške treba uhradiť na účet SZK do 27.2.2012 a kópiu o úhrade zaslať Mgr. Jaroslavovi Javorskému na e-mail: javorsky@karate.sk
Bankové spojenie: UniCredit Bank a.s, Bratislava
Číslo účtu:            6617210005/1111
Var. Symbol:         201203
Poznámka:            meno reprezentanta

 

V prípade svojej neúčasti treba bezodkladne kontaktovať telefonicky aj písomne predsedu štátnej reprezentácie Mgr. Jaroslava Javorského.
Kontakt: mobil 0903 601117 / e-mail: javorsky@karate.sk