KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

32th Grand Prix SLOVAKIA 2012

Slovenský zväz karate
Vám ďakuje za účasť na medzinárodnom turnaji

32. ROČNÍK VEĽKEJ CENY SLOVENSKA
Stredoeurópska liga karate pre kategórie kadetov, juniorov a seniorov


Dátum turnaja:    15. apríl 2012 (Nedeľa)
Miesto konania:    Bratislava, Športová hala Pasienky
                         Trnavská cesta

 

Počet štartujúcich: 601      Počet klubov: 94       Počet krajín: 13


Výsledky turnaja / Results:

Výsledky_Results

Medailová štatistika podľa klubov_Medals Club

Medailová štatistika podľa krajín_Medals Nation

Eliminácie a finále jednotlivých kategórií_Draws

Repasáže kategórií_Repechages

 

Kompletné štatistiky / Statistics:

https://www.sportdata.org/karate/set-online-cekl/popup_main.php?popup_action=uploads&vernr=678

 

 

Oficiálnym sponzorom 32. ročníka Veľkej ceny Slovenska v karate bola Vinotéka Saint Patricks Wine. Medaile a trofeje pre šampionát zabezpečila a sponzorsky dodala spoločnosť Saint Patricks Wine, s.r.o.

 

 

 

Propozície tunaja_32. Veľká cena Slovenska 2012_svk verzia

Bulletin_32th Grand Prix Slovakia 2012_eng version

 

Pravidlá:              WKF pravidlá, repasáž a dve 3. miesta

Rozhodcovia:       Rozhodcovia s WKF & EKF &  najvyššou národnou
                          licenciou sú vítaní

 

NOMINÁCIA ROZHODCOV / Referees delegation

HR:   P.Baďura
NHR. J.Valenta
KZP: J.Valenta, M.Cisár, V.Jankó, J.Cséri, F.Kačík, M.Beca, I Bácskai

 

Rozhodcovia
ZsZK:      M.Hajdák, O.Cítenyi, T.Kiss, E.Baďura, M.Tóth, I.Zilizi
VÚKABU: E.Petrvalský, L.Blicha, S.Šimko, J.Machala, L.Konrád, P.Bozogáň
BÚK:       Pavol + Peter Tuleja, J.Plachký, J.Požgay
AKB:       J.Kršák, J.Štefanides
TÚKA:     F.Vorobeľ, M.Košala, P.Lechman,
SsZK:     J.Cisárik, J.Nemček, R.Černák, A.Bunjatov, P.Zbiňovský, M.Sihelník

 

Prezentácia rozhodcov: o 8.30 hod. v ŠH Pasienky, Bratislava
Začiatok súťaže:             9.00 hod

Pozvaní zahraničný rozhodcovia:
Invited international referees:

 

Slovinsko:   M.Kutnjak, EKF-WKF, Natalija Dajčman narod.roz.
Poľsko:       R.Powrožnik, P.Wišniewski, EKF, K.Buczkowski, P.Poltorzecki narod. roz.
Chorvátsko: M. Berak EKF-WKF
Česko:        M.Kubín, J.Pytlík, J.Nekola EKF-WKF, B.Pytlíková národ. roz.
Maďarsko:  T.Molnár, P.Turák, F.Kecskés, J.Szabó EKF-WKF
Taliansko:   V.Sarappa -EKF

 

Referees briefing : At 8.30 in SH Pasienky
Start of tournament: At 9.00

 

 

NOMINÁCIA REPREZENTANTOV

Zoznam širšej nominácie reprezentantov na GP Slovakia 2012

 

Upozornenie!!!

Nominovaní reprezentanti budú registrovaní v systéme SportData pod hlavičkou SLOVAK NATIONAL TEAM. Účasť nominovaných reprezentantov je povinná. Turnaj 32. ročník Veľkej ceny Slovenska je posledným prípravným turnajom pred májovými ME seniorov 2012 a je súčasťou stredoeurópskej ligy karate - CEKL. Štartovné náklady za nominovaných reprezentantov hradí SZK. Tí reprezentanti, ktorí majú záujem štartovať aj v inej kategórii ako sú nominovaní (v U21), musia sa do tejto kategórie zaregistrovať pod domovským klubom, pričom si štarovné náklady hradia podľa propozícií turnaja.

 

 

Štartovné:          15 € za kategóriu
                         20 € za dvojitý štart
                         30 € za družstvo

 

Uzávierka:           súpisky treba zaslať najneskôr do 10. apríla 2012

 

!!!DÔLEŽITÁ AKTUALITA!!!

Dňa 26.3.2012 spustil Slovenský zväz karate možnosť ONLINE registrácie na 32. ročník Veľkej ceny Slovenska 2012.

ONLINE prihlasovanie prebieha na www.sportdata.org, konkrétne pod odkazom (klikni na obrázok nižšie)

 

 


Ubytovanie:        svoje požiadavky nahláste do 6. apríla 2012

                        na adresu SZK: karate@karate.sk

 

Upozornenia:

Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované WKF. V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže. Chrániče trupu, tzv. Body protectors sú pre kategóriu kadetov povinné, chrániče tváre, tzv. Face masks sú voliteľné. Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže. Každý pretekár môže štartovať len v jednej vekovej kategórii. Dvojitý štart je povolený iba v kategórii U21 - pretekári U21 môžu súčasne štartovať aj v kategórii seniorov. Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže. Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na web stránke SZK www.karate.sk

 

PROGRAM TURNAJA:

08.00 - 08.50 Prezentácia kata všetky kategórie jednotlivci&družstvá
08.50 - 11.00 Váženie a prezentácia kumite všetky kategórie jednotlivci&družstvá
09.00 - 11.00 Kata U21, Juniori, Kadeti, Seniori jednotlivci&družstvá
11.00 - 11.30 Slávnostné otvorenie turnaja
11.30 -           Kumite Seniori, Kadeti, Juniori, U21 jednotlivci&družstvá