KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

MAJSTROVSTVÁ SR SENIOROV 2012

Slovenský zväz karate Vám ďakuje za účasť na

MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY

S E N I O R O V
2012

Dátum:              17.marca 2012

Miesto konania:  Žilina, Športové gymnázium

                         Rosinská cesta
Usporiadateľ:     AC UNIZA CVČ Žilina,
                         Ing. Jozef Cisarik
                         tel: 0903/564803
                         e-mail: cisarik@chello.sk

 

Poradie pretekárov_M-SR seniorov

Štatistika účasti_M-SR seniorov

Medailová štatistika_M-SR seniorov

 

Priebežné bodové hodnotenie reprezentantov_ME Tenerife 2012

Kata seniori

Kata seniorky

Kumite seniori

Kumite seniorky

 

Oficiálnym sponzorom Majstrovstiev Slovenska seniorov v karate bola Vinotéka Saint Patricks Wine. Medaile a trofeje pre seniorský šampionát zabezpečila a sponzorsky dodala spoločnosť Saint Patricks Wine, s.r.o.

 

 

 

Propozície M-SR Seniorov_Žilina 2012

Štartová listina na M-SR Seniorov_finálna

Propagačný plagát M-SR

 

 

 

Oficiálny sponzor Majstrovstiev Slovenska seniorov v karate je Vinotéka Saint Patricks Wine. Medaile a trofeje pre seniorský šampionát zabezpečila a sponzorsky dodala spoločnosť Saint Patricks Wine, s.r.o.

 

 

 

Štartová listina je zostavená z 1. kola SP seniorov a bude priebežne dopĺňaná o postupy z regiónov.

Postupy za jednotlivé regióny Vás žiadame zasielať na e-mail: lsetnicky@zoznam.sk alebo na setnicky@elnet.sk

 

Organizátor:       SZK

Štartovné:          15,00 € za pretekára


Nominácia rozhodcov na M-SR seniorov, 17.3.2012, Žilina


Hl. rozhodca: P.Baďura

NHR + MZ. : J.Valenta

MZ: M.Cisár, F.Kačík

 

Rozhodcovia:

M.Hajdák, E.Baďura, O.Citényi, I.Bácskai, M.Beca, L.Blicha, A.Bunjatov, R.Černák, J.Nemček, Pavol Tuleja, V.Jankó, J.Plachký, V.Polgár, J.Kršák, F.Vorobeľ, M.Košala, P.Lechman

 

Prezentácia rozhodcov o 9.30 hod.

 

Ospravedlnený: M.Košala

Donominovaný: S.Šimko

 

Prezentácia rozhodcov o 9.30 hod.

 

Program prezentácie:
09.15 - 09.50 hod. KATA ženy, muži
10.15 - 11.00 hod. KUMITE ženy, muži


Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.00 hod. - Slávnostné otvorenie, vyhlásenie výsledkov kata
11.30 hod. - KUMITE muži, ženy

Systém súťaže:
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. V kata aj v kumite s repasážou.
Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Ostaršenie je povolené - nie je však povolený dvojitý štart v dvoch vekových kategóriách.
Štart na základe štartovnej listiny.Štartovná listina zostavená z 1.kola SP seniorov.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.

UPOZORNENIE:
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK
(zn.Kaze, Adidas, Tokaido,Kaze)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk