KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

15. ročník Galantského pohára karate

Karate klub Arkádia GALANTA v spolupráci so Západoslovenským zväzom karate
a Slovenským zväzom karate
Vám ďakujú za účasť na

15.ročníku „GALANTSKÉHO POHÁRA KARATE"
s pozvanými medzinárodnými klubmi

 

Termín konania:  28.4.2012 (sobota)
Miesto konania:   Galanta, Mestská športová hala
Štartovné:           10,- €

                          13,-€ účasť v dvoch kategóriách 
Ceny:                  1-3. miesto diplom a medaily

                          najúspešnejší klub získava pohár
Prezentácia :       od 8.30 do 9.15 kategórie kata

                          od 9.15 kategórie ml.žiakov kumite

 

Celkové výsledky

Poradie pretekárov

Štatistika umiestnení

Štatistika účasti

 

Začiatok súťaže:  9.30 hod. kata všetkých vekových kategórií

 

Propozície turnaja

 

Podmienky účasti na súťaži:
a) registrácia samostatne alebo prostredníctvom oddielu, klubu v SZK alebo ZsZK v zmysle stanov s platným preukazom SZK, ZsZK
b) podmienkou účasti nie je STV

 

SÚŤAŽNÉ PRAVIDLÁ A ROZHODCOVIA:

platia pravidlá karate WKF/SZK s dodatkami usporiadateľa.

Rozhodcovské zabezpečenie - zúčastnený oddiel, klub zo ZsZK musí zabezpečiť kvalifikovaného rozhodcu. Klubov, ktoré nie sú registrované v ZsZK sa táto povinnosť týka v prípade, ak budú mať na turnaj prihlásených viac ako 5 pretekárov. Ak tak neučinia, budú platiť penalizáciu 20,-€

 

Shitei kata:

5 až 7 ročný pretekár si môže v jednotlivých kolách obmieňať len dve Fukyu/ Kihon kata
8 až 9 ročný každé kolo iné kata ale v prvých dvoch kolách len Fukyu alebo Hean 1-2
10 až 13 ročný oficiálne Shitei kata WKF alebo možnosť výberu z dole uvedených kata
Shotokan, Wado,Shito ryu: Hean-Pinan , Shodan, Nidan, Sandan
Goju ryu: Gekisai Dai Ichi, Gekisai Dai Ni
14 ročný a starší oficiálne Shitei kata WKF

 

PROTESTY:

vklad pri podaní za jednotlivca je 15,-€

 

Informácie na č.t. a fax: 00421356422082, e.mail: zsz.karate@nextra.sk
http://www.zapadoslovenskyzvazkarate.wbl.sk

 

Prihlášky zaslať do 25.apríla na adresu:

Marek Meluš, Malinovského 1151/2, 958 06 PARTIZÁNSKE č.t. 0905/738497 email: marekmelus@centrum.sk