KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Mediálna prezentácia výsledkov z Veľkej ceny Slovenska

32th GRAND PRIX SLOVAKIA


15. Apríl 2012 - Bratislava

 

Na turnaji sa oficiálne prezentovalo 601 reprezentantov
z 94 klubov a z 13 krajín Európy.


Mediálna prezentácia výsledkov - v spolupráci s V. Polúchom:

- samostatná relácia v TA3 bola odvysielaná v nedeľu 22.4.2012 o 16.30 hod v premiére a v pondelok 23.4.2012 o 14.30 hod. v repríze:

http://www.ta3.com/clanok/13440/sport-extra-karate.html

 

 

- v deň turnaja odvysielala TA3 v spravodajských blokoch informácie:

http://www.ta3.com/clanok/13036/na-velkej-cene-slovenska-v-karate-sa-zucastnilo-600-sutaziacich.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalériu turnaja pripravujeme