KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

8. ročník Revúckeho pohára mládeže 2012

REVÚCKY POHÁR MLÁDEŽE - 8. ročník


DÁTUM KONANIA :    nedeľa, 6. mája 2012

MIESTO KONANIA :   REVÚCA, Stredná odborná škola,

                               ul. M. R. Štefánika, pri Tescu.

ORGANIZÁTOR :       Karate Klub Revúca

HLAVNÝ ROZHODCA : Július VALENTA, 7. DAN, rozhodca 1. triedy

ROZHODCOVIA :        nominovaný organizátorom

PREZENTACIA :          8.45 do 9.45 hod. - KATA
                                10.00 do 11.30 hod. - KUMITE

                                prezentácia v deň súťaže je možná len na základe

                                vopred zaslanej súpisky.

ZAČIATOK :              10.00 hod.

ŠTARTOVNĚ :           12 EUR za pretekára

 

Štatistika účasti

Štatistika bodová

Štatistika umiestnení

Umiestnenia

 

Propozície turnaja

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE :

KATA :

vylučovací systém s repasážou, 2 x 3. miesto.

Kata voľné, v kategórii 5 až 7 ročných min. dve kata.

chlapci, dievčatá (5-7 rokov)
mladší žiaci, mladšie žiačky : (8-9 rokov)
starší žiaci, staršie žiačky : (10-11 rokov)
mladší dorastenci, mladšie dorastenky : (12-13 rokov)
starší dorastenci, staršie dorastenky : (14-15 rokov)
juniori, juniorky : (16-17 rokov)


KUMITE :

vylučovací systém s repasážou, 2 x 3. miesto.

chlapci : - 28 kg, + 28 kg (5-7 rokov, 60 s)
dievčatá : - 28 kg, + 28 kg (5-7 rokov, 60 s)
mladší žiaci : - 32, + 32 kg. (8-9 rokov, 60 s)
mladšie žiačky : - 30, + 30 kg. (8-9 rokov, 60 s)
starší žiaci: - 35, - 40, + 40 kg. (10-11 rokov, 90 s)
staršie žiačky: - 35, - 40, + 40 kg. (10-11 rokov, 90 s)
mladší dorastenci : - 45, - 50, + 50 kg. (12-13 rokov, 90 s)
mladšie dorastenky : - 40, - 45, + 45 kg (12-13 rokov, 90 s)
starší dorastenci : - 60, + 60 kg (14-15 rokov, 90 s)
staršie dorastenky : - 55, + 55 kg (14-15 rokov, 90 s)
juniori: - 70, + 70 kg (16-17 rokov, 120 s)
juniorky: - 60, + 60 kg (16-17 rokov, 120 s)


PRAVIDLÁ : WKF a doplnky týchto propozícií, plná repasáž a dve 3. miesta.

 

CENY : 1. miesto - pohár, medaila, diplom
2. miesto - medaila, diplom
3. miesto - medaila, diplom

Pre kluby umiestnené na 1 .až 3. mieste - poháre.

 

POHÁR KLUBOV:
pretekári umiestnení na 1. až 3. mieste získavajú pre svoj klub za 1. miesto - 3 body, 2. miesto - 2 body
a 3. miesto - 1bod. Súčet bodov určí poradie klubov.

 

PRIHLÁŠKY : Súpisku pretekárov prosíme zaslať do 3. mája 2012
e-mailom : kkrevuca@kkrevuca.sk

informácie : Arpád BUNJATOV - riaditeľ turnaja,
tel. č.: 0903 386 965, e-mail : bunjatov@kkrevuca.sk

 

DOPLNKY ORGANIZÁTORA

1, Požaduje sa platná lekárska prehliadka max. 1 rok stará vyznačená v preukaze karate.
2, Nevyžaduje sa stupeň technickej vyspelosti.
3, V zmysle pravidiel WKF sú v kumite povinné chrániče zubov, chrániče priehlavkov a holení vo farbe
modrej resp. červenej, chrániče hrudníka /body protektor/ a tváre /face mask/ sú doporučené, nie povinné.
4, Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
5, Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže ± 30 min.
7, Organizátor si v prípade nízkej účasti pretekárov vyhradzuje právo spojenia kategórií.
8, Každý pretekár môže štartovať iba v jednej vekovej a váhovej kategórii.
9, Ubytovanie nájdeš na : www.revuca..sk v časti rôzne linky.
10, Všetci účastníci turnaja sa ho zúčastňujú s vedomím, že organizátor nezodpovedá za akýkoľvek úraz,
alebo zdravotné následky, ktoré sa môžu počas turnaja prihodiť.
11, Každý pretekár štartuje na vlastnú zodpovednosť.
12, Bez zaslania súpisky do 3. mája 2012 nie je možné na súťaži štartovať.


PREDPOKLADANÝ PROGRAM

08.45 - 09.45 hod. - prezentácia do kata
10.00 - 11.30 hod. - prezentácia do kumite
10.00 hod. - začiatok súťaže - kata
12.00 hod. - slávnostné zahájenie súťaže a dekorovanie medailistov v kata
12.30 hod. - začiatok kumite
17.30 hod. - záver a vyhodnotenie poradia klubov