KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

MAJSTROVSTVÁ SR DETÍ, ŽIAKOV, ML. DORASTENCOV 2012

Slovenský zväz karate Vám ďakuje za účasť na

MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2012
DETÍ, MLÁDEŽE a ML.DORASTU

 

Dátum:             19. máj 2012 (sobota)

 

 

Miesto konania: ŠH , Partizánske - Februárová ulica 11

adresa haly - mapa
Usporiadateľ:    KK DRAP Partizánske
                        Marek Meluš
                        Mobil: 0905/738497
E-mail:              marek.melus@gmail.com

                        marekmelus@centrum.sk

Organizátor:     SZK

Štartovné:        15,- € za pretekára

 

 

 Poradie pretekárov_M-SR mládeže 2012

 Štatistika účasti_M-SR mládeže 2012

 Medailová štatistika_M-SR mládeže 2012

 

Propozície turnaja_M-SR 2012_NOVÉ (7.5.2012)

Štartová listina na M-SR - FINÁLNA (18.5.2012)

Finálny rebríček po 3. kole & víťazi SP 2012 (4.5.2012)


Do-nominácia rozhodcov na M-SR 2012 (17.5.2012)

 

Hl. rozhodca: P.Baďura

NHR. J.Valenta

KZP: J.Valenta, M.Cisár, M.Hajdák, F.Kačík, Pav.Tuleja, F.Vorobeľ

 

Rozhodcovia:

ZsZK: E.Baďura, Z.Balázs, J.Cséri, O.Cítenyi, M.Tóth

VÚKABU: M.Beca, I.Bácskai, L.Blicha, L.Konrád, J.Machala, E.Petrvalsky, S.Šimko

BÚK: V.Jankó, J.Plachký, V.Polgár, J.Požgay, Pet.Tuleja

AKB: J.Kršák, B.Zubričaňák, J.Štefanides

TÚKA: P.Hron, P.Lechman, M.Košala, D.Vysopal, T.Vilman

SsZK: R.Černák, D.Čierna, M.Radúch, J.Nemček, V.Semaníková J.Garabík

 

Ospravedlnení: L.Blicha, J.Garabík, E.Petrvalský

Donominovaní: J.Blicha, J.Cisárik

 

Prezentácia rozhodcov o 8.30 hod. - ZMENA!!!!!!!!!

 

Program prezentácie - ZMENA!!!!
07.30 - 8.45 hod. KATA chlapci,dievčatá, ml. žiaci/žiačky
08.45 - 09.30 hod. KATA st. žiaci/žiačky, ml.dorastenci/dorastenky
09.30 - 10.30 hod. KUMITE chlapci,dievčatá, ml. žiaci/žiačky
10.30 - 11.00 hod. KUMITE st. žiaci, st. žiačky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky


Program súťaže - ZMENA!!!

09.00 hod. - súťaž KATA
10.45 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE chlapci, dievčatá
- KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky
- KUMITE st. žiaci, st. žiačky
- KUMITE ml.dorastenci, ml.dorastenky

Systém súťaže:
Štart na základe štartovnej listiny
Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

UPOZORNENIE:
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované WKF
(zn.Kaze, Adidas, Tokaido)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk