KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

8. ročník otvorených majstrovstiev slovenskej Shito Ryu Asociácie

Termín konania:   26. 5. 2012 ( Sobota )

Miesto konania:   Nové Zámky, Športová Hala Milénium

 

Poradie pretekárov

Poradie pretekárov_začiatočníci

Štatistika účasti

Štatistika účasti_začiatočníci

Medailová štatistika

Medailová štatistika_začiatočníci

 

Celkové výsledky Majstrovstiev Šito ryu asociácie 2012

1. miesto KK TAIYO Kolárovo
2. miesto REAL Trenčín
3. miesto KUMADE Topoľčany
4. miesto SHIHAN Poprad
5. miesto KK Nové Zámky
6. miesto KK DRAP Partizánske

 

 

Propozície turnaja

Plagát turnaja

 

Program:           

-08.00 hod: registrácia pretekárov - začína kategóriou kata detí atď.
-09.00 hod: začiatok súťaže  - kata detí, žiakov začiatočníkov atď.

Štartovné:

11,-€ kategória mládež do 12 rokov

- člen registrovaný v SŠRA 9,-€
13,-€ kategórie nad 12 rokov

- člen registrovaný v SŠRA 11,-€
Pri dvojitom štarte kata aj kumite +3,-€ za jednotlivca

 

Informácie:

tel/fax.0356422082, gsm:0903737551

email: slovenska.shito.ryu.asociacia@nextra.sk

 

Upozornenie:

účastníci turnaja sa ho zúčastňujú s vedomím toho, že organizátor nezodpovedá za možný úraz alebo zdravotné následky ktoré sa počas turnaja môžu prihodiť.
Súťaží sa môžu zúčastniť aj pretekári iných štýlov karate uznaných WKF s dodržaním dole stanovených podmienok.


SYSTÉM:

Pravidlá rozhodovania SZK- WKF s dodatkami Organizačnej komisie, súťaž Kata sa bude konať bez Shitei kata každé kolo iné kata. V kategóriách 5 až 9 ročných sa vyžadujú minimálne dve kata, pre ostatné vekové kategórie platí pravidlo každé kolo iné kata. V súťažných kategórii kata 5 -7, 8 - 9, a 10 -12 ročných prebehnú súťaže začiatočníkov. Súťaže sa môžu zúčastniť len pretekári bez STV po 7.kyu. Finalisti postupujú priamo do súťaže vypísaných vekových kategórií.

Podmienky:

minimálny počet pre konanie sa súťaže v kategórii sú štyria pretekári. Pokiaľ je v kategórii menej prezentovaných pretekárov, bude môcť štartovať pretekár ( v kata v staršej vekovej kateg. v kumite vo vyššej váhovej kateg.) Repasáž sa začína až od druhého kola súťažnej kategórie.

Rozhodcovia: zúčastnený klub je pri počte štyroch registrovaných súťažiacich povinný zabezpečiť kvalifikovaného rozhodcu v prípade neúčasti rozhodcu bude uložená penalizácia 20,-€ . Kvôli uzatvoreniu DoVP a prihláseniu do Soc.poisťovne, žiadame aby všetky osobné údaje zúčastneného rozhodcu boli nahlásené do 24.5.2012 : badura.pe@nextra.sk

 

Súpisky zaslať do 24. Mája 2012
e-mail: slovenska.shito.ryu.asociacia@nextra.sk

 

Zoznam povolených kata

V kategóriách začiatočníkov 5-12 ročných môže byť cvičené len Dosa kata - Kihon Sanchin ,Zenkutsu, Shiko Dachi / Taikyoku Jodan 1, Chudan 2, Gedan 1 Gekisai Dai Ichi-Ni, Hean,Pinan Nidan, Shodan, Sandan

Hore uvedené kata môžu byť cvičené aj v ostatných vekových kategóriách či už v eliminačných alebo finálových kolách majstrovstiev.
Hean,Pinan Nidan
Hean,Pinan Shodan
Hean,Pinan Sandan
Hean,Pinan Yodan
Hean, Pinan Godan
Bassai Sho
Bassai Dai
Kosokun Sho
Kosokun Dai
Kosokun Shiho
Itosu Rohai 1,2,3
Ishimine Bassai
Wanshu
Chintei
Chinto
Gojushiho
Jitte, Jion, Jiin
Heiku, Paiku, Pachu, Anan
Sanchin
Tensho
Saifa
Seienchin
Senseru
Shisochin
Seipai
Seisan
Kururunfa
Suparinpei
Sochin
Niseishi
Unshu
Shinsei 1/2, Gekisai Dai 1/2, Chi No/Te No Kata
Juroku
Aoyagi
Myojo
Matsukase
Shimpa
Nipaipo
Papuren
Matsumura Bassai
Matsumura Rohai
Tomari Bassai
Tomari Rohai
Chatanyara Kushanku