KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

16. ročník Veľkej ceny mládeže 2012

Slovenský zväz karate Vám ďakuje za účasť na medzinárodnom turnaji
16. ročník Veľkej ceny MLÁDEŽE / 16th Grand Prix Slovakia of YOUTH 2012

 

Dátum turnaja:    9. jún 2012 (Sobota)
Miesto konania:   Bratislava, Športová hala Pasienky
                        Trnavská cesta

 

Počet štartujúcich: 607 Počet klubov: 67 Počet krajín: 8


Výsledky turnaja / Results:

Výsledky_Results

Medailová štatistika podľa klubov_Medals Club

Eliminácie a finále jednotlivých kategórií_Draws

Repasáže kategórií_Repechages

 

Kompletné štatistiky / Statistics:

https://www.sportdata.org/karate/set-online/popup_main.php?popup_action=uploads&vernr=696&ver_info_action=info#a_eventhead

 

 

05.06.2012 - Na základe oficiálnej výzvy z WKF sme boli povinní upraviť názov 16. ročníka turnaja "Európsky pohár mládeže" na VEĽKÁ CENA MLÁDEŽE / GRAND PRIX SLOVAKIA of YOUTH - ďakujeme za pochopenie!!!

 

Propozície turnaja_svk verzia

Bulletin_eng version


Pravidlá:        WKF pravidlá, repasáž a dve 3. miesta

Rozhodcovia: Nominovaní Komisiou rozhodcov SZK

Štartovné:    15 € za kategóriu (kata alebo kumite)
                   20 € za dvojitý štart (kata aj kumite)

Uzávierka: súpisky treba zaslať najneskôr do 6. júna 2012 alebo ONLINE na www.sportdata.org

Ubytovanie: svoje požiadavky nahláste do 6. júna 2012
na adresu SZK: karate@karate.sk

 

Nominácia rozhodcov na EPM Slovenska - Delegation of Referee for ECoY Slovakia

 

HR:     P.Baďura
NHR.  J.Valenta
KZP:   J.Valenta, M.Cisár, J.Cisárik, V.Jankó, F.Kačík, M.Beca, I.Bácskai

 

Rozhodcovia
ZsZK: J.Cséri, M.Hajdák, E.Baďura, O.Cítenyi, T.Kiss, Z.Balázs, P.Bežák, I.Samu, M.Tóth

SsZK: A.Bunjatov, J.Nemček, R.Černák, D.Čierna, M.Radúch, V.Semaníková, M.Sihelník, P.Zbiňovský, M.Slížik

VÚKABU: P.Bozogáň, L.Blicha, L.Konrád, E.Petrvalský, S.Šimko, J.Machala,

BÚK: Pavol Tuleja, V.Polgár, J.Plachký, J.Požgay, Tuleja Peter

AKB: J.Kršák, J.Štefanides

TÚKA: F.Vorobeľ, M.Košala, P.Lechman, D.Vysopal, P.Hron, T.Vilman


Prezentácia rozhodcov: o 8.30 hod. v ŠH Pasienky, Bratislava
Začiatok súťaže. 9.00 hod

Pozvaní zahraničný rozhodcovia / Invited international referee:

Chorvátsko: Goran Stimac národný rozhodca

Maďarsko: Peter Turák, WKF, Gerd Rebicsek, Vilmos Strasser

Izrael: Polina Fridman

Referee breafing :     At 8.30 in SH Pasienky
Start of tournament: At 9.00

 

Systém súťaže: pravidlá WKF s doplnkami Organizačnej komisie SZK

Šitei kata:

od 5 do 9 rokov len tokui kata, pretekár počas súťaže musí vykonať minimálne 2 kata
od 10 do 11 rokov Gekisai Dai 1 - 2, Hean (Pinan) Shodan, Nidan, Sandan,Yondan
od 12 do 13 rokov môže cvičiť žiacke kata ako 10-11 roční alebo kata WKF
od 14 rokov starší - kata z oficiálneho zoznamu WKF
Tokui kata v kategóriách 14 roční a starší môžu cvičiť kata len z oficálneho zoznamu kata WKF

 

Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže. Každý pretekár môže štartovať len v jednej vekovej kategórii. Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK. Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže. Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk

 

PROGRAM TURNAJA:

08.00 - 08.50 Prezentácia kata všetky kategórie
08.50 - 11.00 Váženie a prezentácia kumite všetky kategórie
09.00 - 11.00 Kata - eliminácie, repasáže, finále 5-7, 8-9, 10-11, 12-13 atď.
11.00 - 11.30 Slávnostné otvorenie turnaja
11.30            Kumite - eliminácie, repasáže, finále 5-7, 8-9, 10-11, 12-13 atď.

 

Súpisky zasielajte do 6. júna 2012 na adresu zväzu:

Slovenský zväz karate, Junácka 6, 832 80 Bratislava
E-mail: karate@karate.sk, Fax: ++421249249539


alebo ONLINE na www.sportdata.org

https://www.sportdata.org/karate/set-online/veranstaltung_info_main.php?active_menu=calendar&vernr=696#a_eventhead


V prípade akýchkoľvek iných otázok alebo nejasností nás kedykoľvek kontaktujte na karate@karate.sk