KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

MAJSTROVSTVÁ SR družstiev žiakov, dorastencov, juniorv a seniorov 2012

Slovenský zväz karate Vám ďakuje za účasť na

MAJSTROVSTVÁCH SLOVENSKA družstiev žiakov, dorastencov, juniorov a seniorov 2012

 

Dátum:            2. jún 2012 (Sobota)
Miesto konania: Košice, Športová aréna SOŠ železničné , Palackého 14
Usporiadateľ:    KK Kretovič Košice v spolupráci s VUKABU
                      zodp. p. František Kretovič, 0905/321899
                      karate.kretovic@gmail.com
Organizátor:     SZK
Štartovné:       muži 33.- EUR za družstvo,
                     ostatné kategórie 17,- EUR za družstvo

 

Propozície turnaja

Poradie družstiev

Štatistika účasti

Medailová štatistika


Do-nominácia rozhodcov na M-SR družstiev, 2.6.2012, Košice

---------------------------------------------------------------------------


Hl. rozhodca: P.Baďura
NHR.            J.Valenta
KZP:            J.Valenta, M.Cisár, J.Cséri, J.Cisárik

Rozhodcovia:
ZsZK:      E.Baďura, Z.Balázs, O.Cítenyi
SsZK:      M.Radúch, P.Paulíny, M.Sihelník, M.Slížik
VÚKABU: M.Beca, I.Bácskai, L.Blicha, P.Kožák, M.Petrvalsky, S.Šimko
AKB:      J.Kršák, J.Štefanides, B.Zubričaňák
BÚK:      J.Plachký, V.Polgár, J.Požgay,
TÚKA:    P.Hron, M.Košala, P.Lechman, F.Vorobeľ,

 

Ospravedlnení: Z.Balázs V.Polgár, P.Kožák, M.Petrvalský, Peter Tuleja, A.Bunjatov,
P.Paulíny

Donominovaní: E.Petrvalský, L.Konrád, M.Tóth, J.Jesenič, J.Machala, T.Vilman

 

Prezentácia rozhodcov o 9.30 hod.

 

 

Program prezentácie:
09.00 - 09.40 hod. KATA deti, žiaci, žiačky
09.40 - 10.00 hod. KATA dorastenci, dorastenky
10.00 - 10.20 hod. KATA muži, ženy
10.00 - 10.55 hod. KUMITE ml. žiaci, ml. žiačky
10.55 - 11.10 hod. KUMITE st. žiaci, st. žiačky
11.10 - 11.25 hod. KUMITE dorastenci, dorastenky
11.25 - 11.40 hod. KUMITE juniori, juniorky
11.40 - 12.00 hod. KUMITE seniori, seniorky

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.30 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE ml.žiaci, ml.žiačky
- KUMITE st.žiaci, st.žiačky
- KUMITE dorastenci, dorastenky
- KUMITE juniori, juniorky
- KUMITE seniori, seniorky

Systém súťaže: Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF.
Ostaršenie povolené max.o 1 rok pre kumite. Pre kata ostaršenie netreba.

Družstvo musí štartovať vo vekovej kategórii podľa najstaršieho pretekára v družstve.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Jeden pretekár môže štartovať len v jednej kategórii kata a v jednej kategórii kumite.
Ak sa pretekár na začiatku turnaja odprezentuje v jednom klube, nemôže počas turnaja zmeniť klubovú príslušnosť.
Pre kata družstiev platí:
Bunkai v kata len vo finále pre všetky kategórie.
Pre kumite družstiev platí:
Tréner (coach) musí pred začatím zápasu odovzdať súpisku pretekárov, v akom poradí
nastúpia.
POZOR!!! Pre VŠETKY kategórie sú POVINNÉ CHRÁNIČE HRUDNÍKA, tzv. BODY PROTECTOR.
Pre kumite sú povinné chrániče rúk, priehlavkov, holení a chránič zubov.
Družstvá pre kata sú 3 členné bez náhradníkov.
Družstvo pre kumite musí mať v súpiske minimálne dvoch pretekárov a môže mať maximálne
štyroch pretekárov, platí pre všetky vekové kategórie.
Nie sú povolené zmiešané štarty mužského a ženského pohlavia.
Povolený je štart jedného hosťujúceho pretekára v družstve.
Upozornenie:
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže o ± 30 min..
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK.