KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Slovakia karate open / Rapid cup 2012

Dňa 10.novembra 2012 sa konal Slovakia Karate Open & 11.novembra sa konal Rapid Cup 2012.

 

Dátum konania

SÚŤAŽNÁ SEZÓNA v roku 2012

Miesto konania

10.11.2012

SLOVAKIA KARATE OPEN 2012 -www.slovakiaopen.sk

Bratislava, Slovakia

11.11.2012

RAPID CUP 2012 

www.rapidcup.sk

Bratislava, Slovakia

 

 

Výsledky turnaja Slovakia karate open 2012:

 

Poradie pretekárov

Štatistika účasti

Štatistika umiestnení

 


Výsledky turnaja Rapid Cup 2012:

 

Poradie pretekárov

Štatistika účasti

Štatistika umiestnení

 

 

 

 

Kategórie "SLOVAKIA KARATE OPEN" :

 

KATA

KATEGÓRIE KATA JEDNOTLIVCI

CATEGORY KATA INDIVIDUAL

KATA JUNIORKY

KATA JUNIORS FEMALE

KATA JUNIORI

KATA JUNIORS MALE

KATA ŽENY

KATA FEMALE

KATA MUŽI

KATA MALE

KATA ŽENY VETERÁNKY +35 ROKOV

KATA FEMALE VETERANS +35 Y

KATA MUŽI VETERÁNI +40 ROKOV

KATA MALE VETERANS  +40 YEARS

KATEGÓRIE KATA DRUŽSTVÁ

CATEGORY KATA TEAM

KATA DRUŽSTVÁ ŽENY

KATA TEAM FEMALE

KATA DRUŽSTVÁ MUŽI

KATA TEAM MALE

 

KUMITE

KATEGÓRIE KUMITE JEDNOTLIVCI

CATEGORY KUMITE INDIVIDUAL

KUMITE JUNIORKY -48 KG.

KUMITE JUNIORS FEMALE -48 KG.

KUMITE JUNIORKY -53 KG.

KUMITE JUNIORS FEMALE -53 KG.

KUMITE JUNIORKY -59 KG.

KUMITE JUNIORS FEMALE -59 KG.

KUMITE JUNIORKY +59 KG.

KUMITE JUNIORS FEMALE +59 KG.

KUMITE JUNIORI -55 KG.

KUMITE JUNIORS MALE -55 KG.

KUMITE JUNIORI -61 KG.

KUMITE JUNIORS MALE -61 KG.

KUMITE JUNIORI -68 KG.

KUMITE JUNIORS MALE -68 KG.

KUMITE JUNIORI -76 KG.

KUMITE JUNIORS MALE -76 KG.

KUMITE JUNIORI +76 KG.

KUMITE JUNIORS MALE +76 KG.

KUMITE ŽENY -50 KG.

KUMITE FEMALE -50 KG.

KUMITE ŽENY -55 KG.

KUMITE FEMALE -55 KG.

KUMITE ŽENY -61 KG.

KUMITE FEMALE -61 KG.

KUMITE ŽENY -68 KG.

KUMITE FEMALE -68 KG.

KUMITE ŽENY +68 KG.

KUMITE FEMALE +68 KG.

KUMITE ŽENY OPEN

KUMITE FEMALE OPEN

KUMITE MUŽI -60 KG.

KUMITE MALE -60 KG.

KUMITE MUŽI -67 KG.

KUMITE MALE -67 KG.

KUMITE MUŽI -75 KG.

KUMITE MALE -75 KG.

KUMITE MUŽI -84 KG.

KUMITE MALE -84 KG.

KUMITE MUŽI +84 KG.

KUMITE MALE +84 KG.

KUMITE MUŽI OPEN

KUMITE MALE OPEN

KATEGÓRIE KUMITE DRUŽSTVÁ

CATEGORY KUMITE TEAM

KUMITE DRUŽSTVÁ ŽENY

KUMITE TEAM FEMALE

KUMITE DRUŽSTVÁ MUŽI

KUMITE TEAM MALE

 

Kategórie "RAPID CUP" :

 

KATA

KATEGÓRIE KATA JEDNOTLIVCI

CATEGORY KATA INDIVIDUAL

KATA DIEVČATÁ 5-7 ROČNÉ

VOĽNÉ (TOKUI) KATA

MINIMÁLNE 2 KATA

KATA GIRLS 5-7 YEARS

FREE (TOKUI) KATA

MINIMAL 2 KATA

KATA DIEVČATÁ 8-9 ROČNÉ

VOĽNÉ (TOKUI) KATA

MINIMÁLNE 2 KATA

KATA GIRLS 8-9 YEARS

FREE (TOKUI) KATA

MINIMAL 2 KATA

KATA DIEVČATÁ 10-11 ROČNÉ

VOĽNÉ (TOKUI) KATA

MINIMÁLNE 3 KATA

KATA GIRLS 10-11 YEARS

FREE (TOKUI) KATA

MINIMAL 3 KATA

KATA DIEVČATÁ 12-13 ROČNÉ

VOĽNÉ (TOKUI) KATA

KATA SA NESMÚ OPAKOVAŤ

KATA GIRLS 12-13 YEARS

FREE (TOKUI) KATA

KATA CANNOT BE REPEATED

KATA KADETKY

PRAVIDLÁ WKF

OFICIÁLNY ZOZNAM WKF

KATA CADETS FEMALE

WKF RULES

OFFICIAL WKF LIST

KATA CHLAPCI 5-7 ROČNÍ

VOĽNÉ (TOKUI) KATA

MINIMÁLNE 2 KATA

KATA BOYS 5-7 YEARS

FREE (TOKUI) KATA

MINIMAL 2 KATA

KATA CHLAPCI 8-9 ROČNÍ

VOĽNÉ (TOKUI) KATA

MINIMÁLNE 2 KATA

KATA BOYS 8-9 YEARS

FREE (TOKUI) KATA

MINIMAL 2 KATA

KATA CHLAPCI 10-11 ROČNÍ

VOĽNÉ (TOKUI) KATA

MINIMÁLNE 3 KATA

KATA BOYS 10-11 YEARS

FREE (TOKUI) KATA

MINIMAL 3 KATA

KATA CHLAPCI 12-13 ROČNÍ

VOĽNÉ (TOKUI) KATA

KATA SA NESMÚ OPAKOVAŤ

KATA BOYS 12-13 YEARS

FREE (TOKUI) KATA

KATA CANNOT BE REPEATED

KATA KADETI

PRAVIDLÁ WKF

OFICIÁLNY ZOZNAM WKF

KATA CADETS MALE

WKF RULES

OFFICIAL WKF LIST

 

KUMITE

KATEGÓRIE KUMITE JEDNOTLIVCI

CATEGORY KUMITE INDIVIDUAL

KUMITE DIEVČATÁ 5-7 ROČNÉ -20 KG.

60 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE GIRLS 5-7 YEARS -20 KG.

60 SECOND MATCH

KUMITE DIEVČATÁ 5-7 ROČNÉ -24 KG.

60 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE GIRLS 5-7 YEARS -24 KG.

60 SECOND MATCH

KUMITE DIEVČATÁ 5-7 ROČNÉ -28 KG.

60 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE GIRLS 5-7 YEARS -28 KG.

60 SECOND MATCH

KUMITE DIEVČATÁ 5-7 ROČNÉ +28 KG.

60 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE GIRLS 5-7 YEARS +28 KG.

60 SECOND MATCH

KUMITE DIEVČATÁ 8-9 ROČNÉ -25 KG.

60 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE GIRLS 8-9 YEARS -25 KG.

60 SECOND MATCH

KUMITE DIEVČATÁ 8-9 ROČNÉ -30 KG.

60 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE GIRLS 8-9 YEARS -30 KG.

60 SECOND MATCH

KUMITE DIEVČATÁ 8-9 ROČNÉ -35 KG.

60 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE GIRLS 8-9 YEARS -35 KG.

60 SECOND MATCH

KUMITE DIEVČATÁ 8-9 ROČNÉ +35 KG.

60 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE GIRLS 8-9 YEARS +35 KG.

60 SECOND MATCH

KUMITE DIEVČATÁ 10-11 ROČNÉ -35 KG.

90 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE GIRLS 10-11 YEARS -35 KG.

90 SECOND MATCH

KUMITE DIEVČATÁ 10-11 ROČNÉ -40 KG.

90 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE GIRLS 10-11 YEARS -40 KG.

90 SECOND MATCH

KUMITE DIEVČATÁ 10-11 ROČNÉ +40 KG.

90 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE GIRLS 10-11 YEARS +40 KG.

90 SECOND MATCH

KUMITE DIEVČATÁ 12-13 ROČNÉ -40 KG.

120 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE GIRLS 12-13 YEARS -40 KG.

120 SECOND MATCH

KUMITE DIEVČATÁ 12-13 ROČNÉ -45 KG.

120 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE GIRLS 12-13 YEARS -45 KG.

120 SECOND MATCH

KUMITE DIEVČATÁ 12-13 ROČNÉ +45 KG.

120 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE GIRLS 12-13 YEARS +45 KG.

120 SECOND MATCH

KUMITE KADETKY -47 KG.

120 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE CADETS FEMALE -47 KG.

120 SECOND MATCH

KUMITE KADETKY -54 KG.

120 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE CADETS FEMALE -54 KG.

120 SECOND MATCH

KUMITE KADETKY +54 KG.

120 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE CADETS FEMALE +54 KG.

120 SECOND MATCH

KUMITE CHLAPCI 5-7 ROČNÍ -20 KG.

60 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE BOYS 5-7 YEARS -20 KG.

60 SECOND MATCH

KUMITE CHLAPCI 5-7 ROČNÍ -24 KG.

60 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE BOYS 5-7 YEARS -24 KG.

60 SECOND MATCH

KUMITE CHLAPCI 5-7 ROČNÍ -28 KG.

60 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE BOYS 5-7 YEARS -28 KG.

60 SECOND MATCH

KUMITE CHLAPCI 5-7 ROČNÍ +28 KG.

60 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE BOYS 5-7 YEARS +28 KG.

60 SECOND MATCH

KUMITE CHLAPCI 8-9 ROČNÍ -24 KG.

60 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE BOYS 8-9 YEARS -24 KG.

60 SECOND MATCH

KUMITE CHLAPCI 8-9 ROČNÍ -28 KG.

60 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE BOYS 8-9 YEARS -28 KG.

60 SECOND MATCH

KUMITE CHLAPCI 8-9 ROČNÍ -32 KG.

60 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE BOYS 8-9 YEARS -32 KG.

60 SECOND MATCH

KUMITE CHLAPCI 8-9 ROČNÍ +32 KG.

60 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE BOYS 8-9 YEARS +32 KG.

60 SECOND MATCH

KUMITE CHLAPCI 10-11 ROČNÍ -30 KG.

90 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE BOYS 10-11 YEARS -30 KG.

90 SECOND MATCH

KUMITE CHLAPCI 10-11 ROČNÍ -35 KG.

90 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE BOYS 10-11 YEARS -35 KG.

90 SECOND MATCH

KUMITE CHLAPCI 10-11 ROČNÍ -40 KG.

90 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE BOYS 10-11 YEARS -40 KG.

90 SECOND MATCH

KUMITE CHLAPCI 10-11 ROČNÍ +40 KG.

90 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE BOYS 10-11 YEARS +40 KG.

90 SECOND MATCH

KUMITE CHLAPCI 12-13 ROČNÍ -40 KG.

120 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE BOYS 12-13 YEARS -40 KG.

120 SECOND MATCH

KUMITE CHLAPCI 12-13 ROČNÍ -45 KG.

120 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE BOYS 12-13 YEARS -45 KG.

120 SECOND MATCH

KUMITE CHLAPCI 12-13 ROČNÍ -50 KG.

120 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE BOYS 12-13 YEARS -50 KG.

120 SECOND MATCH

KUMITE CHLAPCI 12-13 ROČNÍ +50 KG.

120 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE BOYS 12-13 YEARS +50 KG.

120 SECOND MATCH

KUMITE KADETI -52 KG.

120 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE CADETS MALE -52 KG.

120 SECOND MATCH

KUMITE KADETI -57 KG.

120 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE CADETS MALE -57 KG.

120 SECOND MATCH

KUMITE KADETI -63 KG.

120 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE CADETS MALE -63 KG.

120 SECOND MATCH

KUMITE KADETI -70 KG.

120 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE CADETS MALE -70 KG.

120 SECOND MATCH

KUMITE KADETI +70 KG.

120 SEKUNDOVÝ ZÁPAS

KUMITE CADETS MALE +70 KG.

120 SECOND MATCH