KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Výzva pre rozhodcov

Výzva pre rozhodcov!!!

 

Predseda RK vyzýva všetkých rozhodcov zaradených v zbore rozhodcov SZK, aby potvrdili svoju účasť na rozhodovaní v súťažnej sezóne 2012-2013 na

e-mailovú adresu: badura.pe@nextra.sk

 

Zároveň prosíme všetkých regionálnych a nových rozhodcov, ktorí majú záujem rozhodovať na súťažiach organizovaných SZK, aby sa prihlásili s uvedením všetkých osobných údajov a rozhodcovských tried u predsedu RK Petra Baďuru, mailom: badura.pe@nextra.sk