KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Slovenský pohár kadetov a juniorov - I. kolo

Slovenský zväz karate Vám ďakuje za účasť na
 1.kole
SLOVENSKÉHO POHÁRA KADETOV A JUNIOROV

 

 

Poradie pretekárov

Štatistika umiestnení

Štatistika účastí na 1.kole SP

 

Dátum:             20. október 2012 (Sobota)

Miesto konania:  Galanta, Mestská športová hala

Usporiadateľ:     Arkádia Galanta
                       M. Hajdák tel.: 0905/613755
                       E-mail: osh@stonline.sk, milan.hajdak@wmx.sk


Organizátor:      SZK

Štartovné:        10,- € za pretekára

 

Propozície turnaja_Galanta SP J&K 2012


POZOR ZMENA!!!

Na turnaji už budú v platnosti doplnené pravidlá v rozhodovaní kata, ktoré nájdete v plnom znení v sekcii rozhodcovskej komisie pod okazom:

http://www.karate.sk/108/rozhodcovska-komisia

 

Nominácia rozhodcov na 1.kolo SP dorast. a junior. 20.10.2012 Galanta


Hl. rozhodca: P.Baďura
NH:                   J.Valenta
MZ:                   J.Valenta, M.Cisár, M.Hajdák, F.Vorobeľ
Rozhodcovia:
ZsZK:      E.Baďura, T.Kiss, P.Bežák, O.Cítenyi, M.Barányi
VÚKABU: P.Bozogáň ml., L.Blicha, J.Drobňák, E.Petrvalský
AKB:       J.Kršák, J.Štefanides
SsZK:      D.Čierna, J.Cisárik, J.Nemček, M.Radúch, M.Sihelník
BÚK:        V.Jankó, V.Polgár, Pavol Tuleja, J.Plachký, J.Požgay
TÚKa:      M.Košala, P.Lechman, P.Hron, D.Vysopal

Prezentácia rozhodcov: 09.30 hod

 

 

Program prezentácie:
08.30 - 9.00 hod. KATA kadeti, kadetky a juniori, juniorky
09.00 - 09.45 hod. KATA starší juniori a juniorky
10.15 - 11.15 hod. KUMITE kadeti a kadetky
11.30 - 12.00 hod. KUMITE juniori a juniorky
12.30 - 13.00 hod. KUMITE starší juniori a juniorky

 

Program súťaže:
10.00 hod. - súťaž KATA
11.45 hod. - Slávnostné otvorenie
- vyhlásenie výsledkov kata
- KUMITE kadeti a kadetky
- KUMITE juniori a juniorky
- KUMITE starší juniori a juniorky

 

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK
(zn.Kaze, Adidas, Tokaido)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk