KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Majstrovstvá SsZK KaJ/1.kolo Sszk pohára mládeže

3. novembra 2012 sa konali  „otvorené" Majstrovstvá Stredoslovenského zväzu kadetov a juniorov 2012, „otvorené" 1. kolo Stredoslovenského pohára mládeže 2012,  ,,Pohár primátora mesta"

 

 

Výsledky turnaja

Štatistika klubov

Štatistika umiestnení

 

 

DÁTUM:  3. novembra 2012 (sobota)
MIESTO: Žiar nad Hronom, MsKC ul.SNP 119 ( na Handlovskej ceste vedľa obchodného domu BILLA)
PREZENTÁCIA: 8.45 - 9.30 hod. kata všetky kategórie
                           9.45 - 10.45 hod. kumite všetky kategórie
ZAČIATOK: 10.00 hod.
ORGANIZÁTOR: Stredoslovenský zväz karate
USPORIADATEĽ: KK MŠK Žiar nad Hronom - Mgr. Ľubomír Striežovský, +421 948 020 527, mojmail4@gmail.com

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE A PODMIENKY M SsZK :
KATA:     kadeti, kadetky (14-15 rokov)
               juniori, juniorky (16-17 rokov)
               starší juniori a juniorky (18-20 rokov)
KUMITE: kadeti: -52,-57,-63,-70, +70 kg (14-15 rokov, 120 s)
              kadetky: -47,-54,+54 kg (14-15 rokov, 120 (90) s)
              juniori: -55, -61, -68, -76, + 76 kg (16-17 rokov, 120 s)
              juniorky: -48, -53, -59, +59 kg (16-17 rokov, 120 s)
              starší juniori: -68, -78, +78 kg (18-20 rokov, 120 s)
              staršie juniorky: -53, -60, +60 kg (18-20 rokov, 120 s)

V majstrovských kategóriách nie je povolený štart v 2-och kategóriách !

 

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE A PODMIENKY Stredoslovenský pohár mládeže:
KATA:     mladší žiaci, mladšie žiačky (do 10 rokov)
               starší žiaci, staršie žiačky (10-11 rokov)
               ml. dorastenci, ml. dorastenky: (12-13 rokov)
KUMITE: chlapci, dievčatá -24, +24 kg ( 5-7 roční, 60s)
               mladší žiaci, mladšie žiačky: -30, +30 kg ( 8-9 roční, 60s)
               starší žiaci, staršie žiačky: -35, -40, +40 kg (10-11 rokov, 90s)
               ml. dorastenci, ml. dorastenky:-40, -50, +50 kg (12-13 rokov, 90s)

Je povolený 1 štart pretekára v kata a 1 štart v kumite, v jednej vekovej kategórii.

Pri nízkej účasti pretekárov v kategórií si organizátor vyhradzuje právo spojenia kategórií.

 

POHÁR KLUBOV: Pretekári umiestnení na 1.-3.mieste v každom kole a v každej kategórii získavajú pre klub za 1.miesto = 3 body, za 2.miesto=2b., za 3.miesto=1b. Súčet získaných bodov po všetkých kolách určí poradie súťaže klubov. V prípade rovnosti bodov rozhoduje súčet bodov za 1.miesto, potom 2.miesto atď.

POHÁR PRIMÁTORA MESTA Žiar n. H. Podľa medailovej štatistiky umiestnenia - vyhráva klub s najväčším počtom zlatých medailí, pri rovností počtu rozhoduje počet strieborných, následne bronzových medailí.

ÚČASTNÍCI M-SsZK: Otvorená súťaž pre pretekárov s platným preukazom karate (fotografia, klubová príslušnosť, lekárska prehliadka max. 1 rok stará)
ÚČASTNÍCI Ss pohára: Otvorená súťaž pre pretekárov s platným preukazom karate (fotografia, klubová príslušnosť, lekárska prehliadka max. 1 rok stará)
PRAVIDLÁ: WKF a platné doplnky týchto propozícii. Chranice priehlavkov a holení sú povinné vo farbe modrej resp. červenej. CHRÁNIČE TVÁRE, CHRÁNIČE HRUDE A SUSPENZORY SÚ ODPORÚČANÉ.

SYSTÉM SÚŤAŽE:
M SsZK kadetov a juniorov KATA aj KUMITE - vylučovací systém s repasážou (2. x 3. miesto).
Ostaršenie je v kumite maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.

SYSTÉM SÚŤAŽE:
Stredoslovenský pohár mládeže KATA aj KUMITE - vylučovací systém s repasážou (2. x 3. miesto).
Ostaršenie je v kumite maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.

 

HL. ROZHODCA: Nominuje organizátor
ŠTK: Ing. Branislav Hoľan
ROZHODCOVIA: Nominuje organizátor, rozhodcovia z ostatných regiónov sú vítaní
HRADENIE NÁKLADOV: Organizátor hradí náklady HR, ŠTK, lekárov, MTZ súťaže, medaile a diplomy. Pretekári cestujú na náklady svojich klubov.

ŠTARTOVNÉ: 10 € za jednotlivca, Štartovné ide do rozpočtu organizátora.
PROTESTY: Písomne s vkladom 10 EUR rieši komisia rozhodcov.
ZISK TITULU: Víťazi v kategóriách ml. a st. dorastencov a juniori získavajú titul: Majster Stredoslovenského zväzu karate pre rok 2012. Ceny : 1.-3. miesto - medaila a diplom.
Oddiel s najväčším medailovým umiestnením získa ,,Pohár primátora mesta"
POSTUP NA M-SR 1.12.2012 Trnava: Prví 4 pretekári s členstvom v SsZK.

 

Propozície turnaja