KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

Slovenský pohár kadetov a juniorov - II. kolo

                                  17. novembra sa uskutočnilo 2.kolo Slovenského pohára kadetov a juniorov v Košiciach

 

 

Poradie pretekárov

Statistika účasti

Statistika umiestnení

 

 

Dátum:              17.novembra 2012 (Sobota)

Miesto konania:  Košice, Športová hala SOU železničné, Palackého 14

Usporiadateľ:     KK Kretovič Košice v spolupráci VUKABU
                          František Kretovič, tel.:0905/321899
                          karate.kretovic@gmail.com

 

Propozície turnaja:

Propozície turnaja

 

Organizátor:       SZK

Štartovné:         10,- € za pretekára

 

Kontakt na ubytovanie na SOU - p. MAHÚT - tel.:0904/859135.

 

Program prezentácie:
08.30 - 9.00 hod. KATA kadeti, kadetky a juniori, juniorky
09.00 - 09.45 hod. KATA starší juniori a juniorky
10.15 - 11.15 hod. KUMITE starší juniori a juniorky

11.30 - 12.00 hod. KUMITE kadeti a kadetky
12.30 - 13.00 hod. KUMITE juniori a juniorky Program súťaže: Nominácia rozhodcov:

 

Do-Nominácia rozhodcov na 2.kolo SP

Prezentácia rozhodcov: 09.30 hod

 

Hl. rozhodca: P.Baďura
NHR. J.Valenta
KZP: J.Valenta, J.Cisárik, M.Cisár, Peter Tuleja

 

Rozhodcovia:
ZsZK: E.Baďura, Z.Balázs, J.Cséri, O.Cítenyi, M.Toth
SsZK: A.Bunjatov, R.Černák, J.Garábik, P.Paulíny, V.Semaníková
VÚKABU: J.Drobňák, L.Konrád, P.Kožák, J.Machala, M.Petrvalský, S.Šimko,
AKB: J.Kršák, J.Stefanides
BÚK: J.Plachký, V.Polgár
TÚKA: P.Hron, M.Košala, T.Vilman, F.Vorobeľ

 

Ospravedlnení: J.Požgay, V.Polgár, Peter Tuleja
Donominovaní: P.Lechman, P.Bozogán ml.

 

Systém súťaže:

Súťažiaci môžu štartovať vzhľadom na stupeň technickej vyspelosti (STV) bez obmedzenia.
Podľa platného súťažného poriadku, pravidlá WKF. Vylučovací s repasážou.
Ostaršenie v kata aj kumite je maximálne o 1 rok (pretekár musí dokladovať).
Povolený je jeden štart v kata a jeden štart v kumite.
Vekové kategórie sa menia dňom dovŕšenia príslušnej vekovej hranice v deň súťaže.
Platná lekárska prehliadka stará max. 1 rok. Platný preukaz SZK.

 

UPOZORNENIE:
Chrániče na priehlavok sú povinné vo farbe modrej resp. červenej - homologizované SZK
(zn.Kaze, Adidas, Tokaido)
V prípade iného výrobcu, schvaľuje použitie chráničov hlavný rozhodca súťaže.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeny časového programu prezentácie a súťaže.
Prípadné zmeny a doplnky sú aktualizované na www stránke SZK www.karate.sk