KONTAKT

Sídlo zväzu
Slovenský zväz karate
Junácka 6
832 80 Bratislava
Telefonický kontakt
02/49249 132
0903 692 095

44. valné zhromaždenie Slovenského olympijského výboru

Dňa 24. novembra 2012 sa v bratislavskom hoteli GATE konalo 44. valné zhromaženie Slovenského olympijskeho výboru. Hlavným bodom programu bolo zvolenie nových orgánov SOV na olympijský cyklus 2013-2016, t.j. prezidenta, ďalších deväť členov výkonného výboru, predsedu a dvoch členov dozornej rady.

 

Na 9 miest vo Výkonnom výbore SOV sa uchádzalo 24 kandidátov, pričom jedno z miest bude počas nasledujúcich 4 rokov zastávať aj prezident Slovenského zväzu karate Ing. DANIEL LÍŠKA (39 hlasov v 2. kole 2. bloku volieb). Daniel Líška sa tak stal historicky prvým zástupcom neolympijskeho športového zväzu, ktorý bol zvolený do VV SOV.

 

zdroj: Spravodaj SOV a SOM, a.s.

 

Orgány SOV na olympijský cyklus 2013 - 2016:
Prezident:                      František Chmelár
Viceprezidenti:                Ľubor Halanda, Igor Nemeček, Vladimír Miller
Ďalší členovia VV SOV:     Peter Korčok, Janka Gantnerová, Branislav Delej,

                                   Daniel Líška, Ľubor Štark, Zdenko Kríž,

                                   Jozef Gönci (ako člen komisie športovcov).
Generálny sekretár SOV: Jozef Liba.
Dozorná rada SOV:         Marián Kukumberg (predseda), Ján Mižúr,

                                   Milan Jagnešák

 

Novozvolený výkonný výbor Slovenského olympijského výboru: zľava Jozef Gӧnci, Igor Nemeček, Branislav Delej, Ľubor Štark, František Chmelár, Zdenko Kríž, Janka Gantnerová, Ľubor Halanda, Vladimír Miller, Daniel Líška a Peter Korčok. Po nadobudnutí právoplatnosti výsledku volieb do komisie športovcov Medzinárodného olympijského výboru (MOV), ktoré sa uskutočnili počas OH v Londýne, pribudne dvanásta členka VV SOV - víťazka londýnskych volieb a následne aj členka MOV Danka Barteková.

 

FOTO JÁN SÚKUP